Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Ograniczenia mocy i agregaty prądotwórcze w magazynach

Przedsiębiorcy otrzymali pisma od dostawców energii elektrycznej ostrzegające o możliwej konieczności ograniczenia poboru mocy. W niektórych przypadkach są drastyczne – o kilkaset procent. Ograniczenia w dostawie energii mogą dotknąć głównie zakłady przemysłowe i logistyczne. Firmom, które się do tego nie zastosują, grożą wysokie kary – do 15% przychodów rocznych. To powoduje wzrost zainteresowania agregatami prądotwórczymi, których koszt szybko rośnie, a dostępność spada.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Przy okazji zawierania umów cywilnoprawnych, ważną kwestią staje się umieszczanie w nich klauzuli o zakazie konkurencji. Choć nie ma o niej mowy w Kodeksie cywilnym, przesłanki o jej dołączeniu, zgodnie z zasadą swobody umów, poruszył Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CKN 579/01 w wyroku z dnia 11 września 2003 roku. Co możemy ująć jako zakaz konkurencji? Na co powinniśmy uważać umieszczając taki zapis w zleceniu? Mówi o tym Beata Gądek, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej.

Operator logistyczny z zaangażowanym zespołem

ID Logistics, operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, obecny na polskim rynku od 2008 roku, zarządza 18 centrami logistycznymi, w których pracuje ponad 6 tysięcy pracowników. Jako znany i ceniony w branży logistycznej pracodawca, ID Logistics przywiązuje dużą wagę do tworzenia przyjaznych miejsc pracy i budowania silnych zespołów, zgodnie ze strategią CSR. Przykładem mogą być akcje i projekty realizowane w centrum dystrybucji w Bydgoszczy.

Nowoczesne i globalne trendy w optymalizacji łańcucha dostaw

Zmienia się postrzeganie roli logistyki i łańcucha dostaw w modelu biznesowym, mimo wysokiego zautomatyzowania operacji magazynowych wciąż ważne jest zaangażowanie pracowników, rośnie znaczenie big data i symulacji. Wyzwaniem są różnice pokoleniowe i niedobór siły roboczej. CEVA Logistics przedstawia najważniejsze wnioski z dyskusji w gronie ekspertów poświęconej „Nowoczesnym trendom w optymalizacji łańcucha dostaw”.

Subskrybuj to źródło RSS