logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

kontener (ładunkowy)

freight container

Urządzenie transportowe:
- o trwałym charakterzei w związku z tym odpowiednio wytrzymałe dla umożliwienia wielokrotnego użycia;
- specjalnie zaprojektowane dla ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma środkami transportu, bez przeładowywania ładunku;
- wyposażone w urządzenia umożliwiające łatwą manipulację zwłaszcza podczas jego przeładunku z jednego środka transportu na inny;
- skonstruowane tak, aby można było łatwo je napełniać i opróżniać;
- o wewnętrznej objętości co najmniej 1 m3.
Ze względu na przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne rozróżniamy:
- kontenery do ładunków różnych:
- kontenery ogólnego przeznaczenia,
- kontenery specjalnego przeznaczenia,
- kontenery typu zamkniętego wentylowane,
- kontenery z otwartym dachem,
- kontenery płytowe,
- kontenery typu płytowego;
- kontenery do ładunków specjalnych:
- kontenery izotermiczne:
- kontenery izolowane,
- kontenery chłodzone mechanicznie,
- kontenery chłodzone i ogrzewane,
- kontenery zbiornikowe,
- kontenery do ładunków masowych luzem,
- kontenery specjalizowane.
Zobacz też:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj