logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wytrzymały łańcuch dostaw najlepszą obroną przed ryzykami globalnymi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Budowanie wytrzymałości w ramach "bycia przygotowanym na każdą ewentualność" jest nie tylko najlepszą metodą obrony przed zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Firmy globalne, które prawidłowo zastosują tę strategię, mogą zapobiec wielomilionowym stratom i cieszyć się przewagą konkurencyjną w całej organizacji. Jest to jeden z kluczowych wniosków przedstawionych w najnowszym raporcie DHL "InsightOn" poświęconym zarządzaniu ryzykiem i wytrzymałości łańcucha dostaw. 

   Łańcuch dostaw stał się niezamierzoną konsekwencją dwóch najistotniejszych trendów ostatnich dziesięcioleci: globalizacji i produkcji oszczędnej. Raport ujawnia, że w 2015 roku 74% ankietowanych firm doświadczyło zakłóceń w łańcuchu dostaw na skutek konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, katastrofalnych pożarów w chińskim porcie Tiencin, akcji protestacyjnych w portach amerykańskich oraz katastrof o zasięgu globalnym, które uczyniły rok 2015 rokiem trudnym dla globalnych łańcuchów dostaw. Średnia wartość strat spowodowanych przez zakłócenia w łańcuchach dostaw w latach 2000 - 2010 wyniosła 115 mld dolarów w skali roku, osiągając poziom 380 mld dolarów w roku 2011. Prognozuje się, że w roku 2015 koszt ten ma być jeszcze większy. Straty sprzedawców z tytułu opóźnień w funkcjonowaniu portów amerykańskich szacuje się obecnie na 7 miliardów dolarów.

- Nowoczesna gospodarka funkcjonuje w oparciu o globalne łańcuchy dostaw, lecz coraz większe odległości i skojarzone z tym utrudnienia pociągają za sobą nowe rodzaje zagrożeń, począwszy od klęsk żywiołowych (bądź wywołanych przez człowieka), poprzez zmiany klimatyczne, czynniki społeczno-polityczne i ekonomiczne, a na wojnach, strajkach i przestępczości kończąc. Każda firma działająca w oparciu o skomplikowane łańcuchy dostaw wymaga udoskonalenia procesu zarządzania ryzykiem, "InsightOn" zaś zawiera wnioski i metodologie potrzebne do wspierania firm w opracowywaniu strategii inteligentniejszych. Celem jest zbudowanie wytrzymałych łańcuchów dostaw, tj. takich, które zapewnią firmom dodatkowo przewagę konkurencyjną - twierdzi Bill Meahl, dyrektor handlowy w DHL.

   Wytrzymałość zwiększa konkurencyjność
W najnowszym raporcie "InsightOn: Risk & Resilience" spółki DHL, stwierdza się, że firma z solidnym ukierunkowaniem na zarządzanie ryzykiem ma o wiele większe szanse przetrwania w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Dzięki zintegrowaniu zarządzania ryzykiem z procesem zakupowym, uwzględnieniu podejścia opartego na współpracy oraz tworzeniu nowych relacji partnerskich, firmy mogą tworzyć solidne i wytrzymałe sieci dostawcze. Tak jak w przypadku redukcji ryzyka, nowe narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw generują wymierne korzyści. Wytrzymałe łańcuchy dostaw charakteryzują się elastycznością, dzięki której firmy mogą wykorzystywać w pełni pojawiające się przed nimi szanse, np. realizowanie dostaw przy braku takiej możliwości po stronie konkurencji lub zwiększanie/zmniejszanie produkcji i dostaw wraz ze wzrostem/spadkiem popytu lub cen surowców. 
   Raport wskazuje również na fakt, że zbyt wiele firm podtrzymuje swoje ukierunkowanie na wydajność i redukcję kosztów, lekceważąc jednocześnie skojarzone z tym ryzyka, takie jak narażenie na zakłócenia. Na przykład, firmy prowadzące działalność w wielu branżach utrzymują w swoich magazynach minimalne zapasy buforowe, co ma na celu redukcję kosztów stałych, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że nawet najmniejsze zakłócenie łańcucha dostaw (np. na skutek pożaru w zakładzie produkującym pojedynczy podzespół) może doprowadzić do wstrzymania produkcji w skali globalnej. Wytrzymały łańcuch dostaw umożliwia jednak utrzymywanie 14-procentowej redukcji zapasów buforowych, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na zakłócenia.

   Ochrona reputacji
Problemy dotyczące jakości charakteryzują się niskim poziomem wykrywalności w łańcuchu dostaw oraz niezwykle szybką eskalacją i przeobrażaniem się w zagrożenia dla reputacji firmy. Dynamiczny rozwój branży komunikacji cyfrowej oraz stale rosnąca współzależność firm, produktów i łańcuchów dostaw przyczyniają się również do wzrostu ryzyk związanych z cyberprzestrzenią. W sytuacji, kiedy różne sektory muszą stawiać czoła zagrożeniom wspólnym o wyjątkowym charakterze, "InsightOn" koncentruje się na branżach strategicznych, wyzwaniach stojących przed łańcuchami dostaw oraz na strategiach łagodzenia skutków skojarzonych z takimi działaniami.
• Motoryzacja, energia, inżynieria i produkcja: branże podatne na działanie klęsk żywiołowych, brak wytwarzania podzespołów i części oraz rosnący poziom zgodności. Rozwiązania oparte na wytrzymałości obejmują: zaawansowane zarządzanie ryzykiem, większą przejrzystość i centralne elementy kontroli metod reagowania w sytuacjach kryzysowych, różne środki transportu równoważące prędkość i koszt.
• Nauki biologiczne, opieka zdrowotna i technologie: branże podatne na niskie liczby dostawców, zagadnienia dotyczące jakości przeobrażające się w problemy stanowiące zagrożenie dla reputacji firmy (awaria systemu sterowania temperaturą, cyberprzestępczość, fałszerstwa/kradzieże. Rozwiązania oparte na wytrzymałości obejmują: podejście na bazie kosztu całkowitego, przejrzystość danych w czasie rzeczywistym, analizy prognozowania zmian, współpraca obejmująca klientów.

- Ogólna tendencja ukierunkowania na dostawy terminowe, minimalizację zapasów magazynowych i maksymalizację objętości łańcuchów dostaw, mająca na celu wykorzystanie surowców i dostawców w odległych regionach świata, promuje podatne łańcuchy dostaw - mówi Tobias Larsson, kierownik projektu Resilience360 w dziale Customer Solutions & Innovation. - W wyniku tego, szereg firm operujących, np. w branżach motoryzacyjnej, technologicznej i produkcyjnej musi korzystać ze strategii zarządzania ryzykiem i szczegółowych analiz zagrożeń w sieciach.   

   Zwiększanie poziomu przejrzystości ma kluczowe znaczenie
Wielu złożonym łańcuchom dostaw o zasięgu globalnym brakuje przejrzystości; firmy nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie leży źródło ryzyka, w jaki sposób nim zarządzać lub je niwelować. Według raportu, przejrzystość na przestrzeni całego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla pojmowania zagrożeń przez firmy i ich umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Publikując przytaczany tu raport DHL uruchamia najnowsze rozwiązanie, Supply Chain Risk Exposure Index, tj. narzędzie wspierające firmę w budowaniu kompleksowego obrazu uwzględniającego różne kategorie ryzyka i zapewniającego łatwo dostępny przegląd wszystkich zagrożeń z podziałem na szczegółowe dane konkretnych lokalizacji. Metodologię tego typu można wykorzystać do opracowywania przyszłych strategii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz do wspierania analiz kosztów całkowitych w porównywalnych decyzjach dotyczących źródeł zaopatrzenia.
   Utrzymywanie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw ma krytyczne znaczenie dla procesu zaawansowanego zarządzania ryzykiem, lecz jest to również poważne wyzwanie dla firm. W związku z tym DHL opracował Resilience360 – narzędzie oparte na usługach dostarczanych w chmurze, obejmujących trzy filary: ciągłą ocenę ryzyka i wytrzymałości łańcucha dostaw, monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz dedykowane wieże kontrolne procesów logistycznych, umożliwiające aktywne reagowanie na zdarzenia oraz zarządzanie ciągłością procesów biznesowych.
   Raport "InsightOn: Risk & Resilience" zawiera wnioski czołowych doradców i specjalistów w dziedzinach takich jak inżynieria, analiza ryzyka i danych wywiadowczych, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ciągłością procesów biznesowych, a także ekonomia i logistyka.

   Cały raport

Ostatnio zmieniany środa, 02 marzec 2016 10:59

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Z początkiem kwietnia br. DPD Polska wprowadziła możliwość realizacji należności za pobranie przez system BLIK...

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów…

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów eHandlu

10 maja 2017 roku w Gdańsku odbędzie się największa impreza w formule targowej skierowana do...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj