logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

CASTLE wspiera politykę regionalną w obszarze logistyki

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Partnerzy z 8 krajów (z Włoch, Polski, Grecji, Słowenii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Austrii) zaangażowali się w szukanie  odpowiedzi na pytanie: „Czy tworzymy logistykę w ujęciu regionalnym?”. Projekt CASTLE  nakierowany na usprawnienie publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, zakłada przeprowadzanie badań i analiz w celu stworzenia nowego narzędzia służącego polityce regionalnej.  Polskę w projekcie CASTLE reprezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Projekt CASTLE ma za zadanie ułatwienie  władzom publicznym identyfikacji niedoskonałości systemów logistycznych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu prowadzona jest identyfikacja najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń. Rozwijane będą także inicjatywy Regionalnych Forów Logistycznych oraz Centrów Kompetencji w Logistyce.
Projekt koncentruje się na następujących 4 tematach:

  • Wzmocnienie regionalnych rynków logistycznych.
  • Zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • Rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP.
  • Konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno – prywatnej (Regionalne Fora Logistyczne, Centra Kompetencji w Logistyce).


Partnerzy projektu przeprowadzili analizę najlepszych praktyk w swoich regionach, a następnie spośród wszystkich zebranych wybrali dwadzieścia, najodpowiedniejszych najlepszych praktyk.
Z przedstawionych polskich praktyk, wybrano pięć, które spełniły rygorystyczne kryteria projektu. Dotyczą one:

1.    rewitalizacji transportu kolejowego w Wielkopolsce
Działanie (w ramach projektu CORELOG) miało na celu przeniesienie wybranych przepływów towarów z transportu drogowego  na transport kolejowy, poprzez aktywizację biznesową obszarów wokół stacji kolejowych w miastach powiatowych. Celem praktyki było zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków i negatywnego wpływu na środowisko, lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

2.    organizacji wspólnych procesów transportowych w grupie przedsiębiorstw
Praktyka przeprowadzona w ramach projektu CORELOG, głównym celem było stworzenie nowego modelu organizacji powszechnych procesów transportowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP, zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w regionach uczestniczących w projekcie.

3.    Polskiego Centrum Kompetencji w logistyce – POLLOCO
Celem projektu było wsparcie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, co  pozwoliło na przyśpieszenie integracji Państw Kandydujących z Transeuropejską Siecią Transportową.
Centrum zrealizowało ten cel poprzez pozyskiwanie  i zdobywanie kompetencji w dziedzinie projektowania, wdrażania i funkcjonowania centrów logistycznych  a także poprzez tworzenie rozwiązań IT wspierających działania operatów logistycznych, centrów logistycznych i ich sieci.

4.    tworzenia koncepcji logistycznych 4PL (fourth-party logistics)
Głównymi obszarami zainteresowań są działania skierowane na rozwój oprogramowania mogącego przydać się firmom na etapie planowania procesu transportowego i wyboru sposobu transportu, a także narzędzie umożliwiające kontakt z dostawcami usług transportowych na określonych trasach.

5.   tworzenie narzędzia planowania transportu w ramach Elektronicznej Platformy Logistycznej
Działanie miało na celu rozwój oprogramowania, która miało wspierać racjonalizację procesów transportowych i redukcję kosztów transportu. Oprogramowanie zostało udostępnione przez Elektroniczną Platformę Logistyczną rozwijaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania (www.epl.net.pl).

Celem najlepszych praktyk jest tworzenie klastów, sieci i współpraca w logistyce z naciskiem na sektor MŚP. Konsolidacja praktyk powinna więc wspierać konkurencyjność gospodarki regionalnej, promować ekologiczność logistyki, ulepszać ją poprzez tworzenie wiedzy i jej wymianę pomiędzy regionami.

W ramach projektu CASTLE organizowane są Regionalne Fora Logistyczne. Są to nowe i stabilne mechanizmy i struktury, które łączą podmioty publiczne i prywatne (decydentów, urzędników, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji badawczych) w celu poprawy działań politycznych. Spełniają trzy podstawowe funkcje:

  • Wykorzystanie doświadczeń z UE na poziomie lokalnym.
  • Przeniesienie najlepszych praktyk do każdego regionu CASTLE z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych.
  • Rozwój i tworzenie trwałych regionalnych polityk w zakresie logistyki w każdym regionie projektu z uwzględnieniem MŚP.

Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2012 10:26

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj