logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

WMS a potrzeby branży automotive

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Elektroniczne repozytorium profili biznesowych, procesów i wzorów dokumentów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Elektroniczne repozytorium profili biznesowych, procesów i wzorów dokumentów - narzędziem współpracy partnerów w łańcuchach dostaw

Przedsiębiorstwa na co dzień wykonując bieżące analizy rynku, decydują na podstawie wielu wskaźników ekonomicznych i operacyjnych - w jakie materiały, od których dostawców, na jakich warunkach się zaopatrywać oraz jaki portfel produktów, na które rynki, do których klientów i na jakich warunkach dostarczać. Podobne decyzje dotyczą podwykonawców i usługodawców wielu podstawowych usług w działalności przedsiębiorstwa, jak obsługa bankowa, ubezpieczeniowa, szkoleniowa, reklamowa, itd. Poszukując zatem partnera w łańcuchu dostaw, konieczne jest opublikowanie podstawowych danych przedsiębiorstwa (wizytówki), dysponowanych zasobów, sposobów działania na rynku (realizowanych procesów) oraz rodzajów i formatów wymienianych dokumentów - czyli profilu biznesowego przedsiębiorstwa. Wymiana powyższych danych wymaga od potencjalnych partnerów ustalenia struktury informacji, protokołów i mechanizmów komunikacji, poziomu bezpieczeństwa i zaufania, infrastruktury technologicznej, itd.
Opracowany pod auspicjami międzynarodowych organizacji standaryzacyjnych UN/CEFACT1 i OASIS2 standard ebXML (electronic business eXtensible Markup Language) jest podstawą tworzenia otwartej, opartej na XML
(eXtensible Markup Language)  wspólnego języka biznesu i infrastruktury globalnego rynku elektronicznego. Podstawowym założe­niem ebXML jest umożliwienie współpracy za pośrednictwem Inter-netu wszystkim podmiotom gospo­darczym, niezależnie od wielkości i położenia geograficznego. Stan­dard bazuje na zdefiniowanych reje­strach, profilach i procesach bizne­sowych oraz wzorach wymienianych dokumentów, definiując protokoły i mechanizmy umożliwiające nawią­zywanie i prowadzenie współpracy biznesowej. EbXML ma formę zesta­wu uzupełniających się specyfikacji, opisujących kluczowe elementy ar­chitektury informatycznej i informa­cyjnej, na który składają się:
- ebXML Technical Architecture Specification - specyfikacja architektury technicznej ebXML
- Business Process Specification Schema (ebXML BPSS) - specyfikacja schematu procesu biznesowego
- Registry Information Model - model informacyjny rejestru ebXML
- Registry Services Specification(ebXML RSS) - specyfikacja usług rejestru
- Collaboration-Protocol Profile (ebXML CPP) and Agreement (ebXML CPA) Specification - specyfikacja profilu i umowy współpracy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 4/2005.
Ostatnio zmieniany środa, 29 listopad 2006 14:53
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj