logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

1. Wprowadzenie
Logistyka podlega ciągłym przemianom. W coraz większym stopniu do logistyki włączane są obszary zadań wykraczające poza granice przedsiębiorstw i zagadnienia wywodzące się z innych dziedzin.
W nowoczesnym ujęciu logistyka jest postrzegana jako koncepcja zarządzania, służąc jako narzędzie do projektowania, sterowania i realizacji efektywnych przepływów obiektów (towarów, informacji, środków finansowych, osób) w systemach logistycznych przedsiębiorstw i sieciach przedsiębiorstw.
Ta ogólna definicja logistyki jest dla niektórych logistyków zbyt „pojemna”. Dla nich logistyka ogranicza się do sfery przepływów fizycznych towarów i związanych z tym koniecznych procesów sterowania. Rysunek 1 przedstawia pole zależności w logistyce.
Z optymalizacją logistyki wiążą się trzy istotne cele:
• obniżka kosztów,
• optymalizacja czasu,
• poprawa jakości.

W przedstawionym na rys. 1 polu zależności w logistyce wszystkie trzy cele są względem siebie przeciwstawne. Nadrzędnym celem (zadaniem) logistyki jest więc kompleksowa optymalizacja wszystkich celów cząstkowych.
Z związku z potrzebą osiągnięcia tych celów, w ostatnich latach w logistyce wykrystalizowały się nowe trendy. Katalizatorem dla ich powstania były innowacyjne rozwiązania w sferze technologii informacyjnej, form organizacyjnych, zarządzania i techniki.

Do najważniejszych trendów należą:
• zarządzanie łańcuchem dostaw i kontroling logistyczny (obecnie mówi się już o sieciach dostaw, aby w ten sposób podkreślić architekturę sieciową);
• outsourcing logistyczny (obszar ten obejmuje wszystkie usługi związane z logistyką);
• e-biznes.

W referacie zostaną omówione najważniejsze cechy zarządzania łańcuchem dostaw i outsourcingu, wraz z ich konsekwencjami dla logistyki przepływów fizycznych.
Równocześnie nowe trendy przyczyniły się do powstania nowych rozwiązań
w takich obszarach, jak:
• projektowanie systemów,
• technologia magazynowa,
• technologia urządzeń transportu wewnętrznego,
• systemy informacyjne,
• elementy obsługi.
Funkcjonowanie łańcucha dostaw w praktyce zostanie przedstawione w dalszej części referatu na przykładzie firmy Arrow Electronics Europe.

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw i kontroling logistyczny
Zarządzanie łańcuchem dostaw można skrótowo zdefiniować jako: ponadfunkcjonalne planowanie, sterowanie, realizacja i kontrola wszystkich przepływów (strumieni) materiałowych i informacyjnych.
Rysunek 2 przedstawia tradycyjne podejście w konfrontacji z nową koncepcją łańcucha dostaw.
Nowa koncepcja polega na tym, że partner w łańcuchu dostaw lub sieci optymalizuje nie tylko własne zasoby i procesy, lecz dostrzega także elementy poprzedzające i następujące po nich w łańcuchu procesów.
Głównymi celami opisanego podejścia są:
• zmniejszenie zapasów,
• szybkie reagowanie na potrzeby konsumentów,
• oszczędność kosztów na wszystkich etapach procesu i związane z tym racjonalne wykorzystanie zasobów,
• poprawa poziomu obsługi,
• poprawa jakości.

Zarządzanie łańcuchem dostaw prowadzi zatem do optymalizacji trzech celów logistyki: kosztów, terminów i jakości.
Zdaniem ekspertów badających funkcjonowanie łańcuchów dostaw, pełna integracja może spowodować obniżkę kosztów całkowitych do poziomu 30%, redukcję czasu do 60% i znaczącą poprawę poziomu obsługi.
Stworzenie spójnej i konsekwentnej koncepcji łańcucha dostaw wymaga wielu nakładów. Dla realizacji tego celu konieczne są następujące warunki:
• Zapewnienie w każdym przypadku pewności dostaw. Wymaga to opracowywania najbardziej krytycznych scenariuszy (Worstcase) i przeprowadzenia symulacji całego łańcucha dostaw.
• Uwzględnianie specyficznych rozwiązań branżowych (brak standardów branżowych jest niekiedy źródłem nieporozumień).
• Istotną rolę odgrywają specyficzne różnice (cechy) regionalne i kulturowe. Zagadnienie to nabiera tym większej wagi, im większa jest „globalizacja” łańcucha dostaw. Stworzenie klimatu uwzględniającego uwarunkowania wielokulturowe w przedsiębiorstwie ułatwia proces komunikacji.
• Kolejną przesłanką jest otwartość partnerów wobec ujawniania danych i wewnętrznych procesów. Otwartość tę osiągnie się tylko w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa będą dążyły do wytworzenia sytuacji „Win - Win”.
• Sprawnie funkcjonujący system śledzenia przesyłek pozwala na uzyskanie niezbędnej „przejrzystości” procesów i przepływu informacji.

Podstawową przeszkodą jest brak standardów dla miejsc styku i narzędzi kontrolingu. W tym zakresie w ramach inicjatywy Supply Chain Council (SCC) powstał referencyjny model procesów logistycznych – Supply Chain Operations Reference (SCOR).

Cały artykuł w formacie PDF.


Ostatnio zmieniany czwartek, 22 listopad 2007 13:26
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj