logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Logistyka miejskiego transportu towarowego w Unii Europejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

1. Cele i zadania Unii Europejskiej
1.1. Kyoto i Gulliver
Politykę transportową i energetyczną w krajach „piętnastki” kształtuje traktat z Kyoto. Drugim czynnikiem ją determinującym jest tzw. efekt Guliwera – prognoza dla Unii Europejskiej, która stała się gigantem zależnym od importowanej energii. Szacuje się, iż bez środków zaradczych do 2030 roku konsumpcja energii spoza Unii wzrośnie do 71% [1]. Te dwa główne czynniki ukształtowały politykę transportową, znajdując również swoje odbicie w regulacjach dotyczących transportu miejskiego. W maju 2004 roku UE rozszerzona została do 25 członków, wcielając dużą część Europy Wschodniej. Wraz ze wszystkimi nowymi członkami UE stanowi ekonomiczną i polityczną konfederację większości kontynentalnej Europy. Polityka energetyczna i transportowa leży w rękach Dyrektoriatu Transportu i Energii (DGTREN), który już dziś rozważa Europę jako „trzydziestkę”.

1.2. Energia i CO2
Unia Europejska została zobowiązana do redukcji w latach 2008–2012 sześciu gazów przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego tak, by osiągnąć poziom bazowy z 1990 roku, czyli nieco poniżej 8% [1]. Nie podejmując żadnych działań zaradczych Unia Europejska nie zdoła wypełnić swojego zobowiązania z Kyoto, szczególnie w zakresie emisji dwutlenku węgla (CO2). Te same źródła pokazują jednak, że emisja tego gazu w 2030 roku wzrośnie o 22% w odniesieniu do poziomu bazowego z 1990 roku. Opracowano już stosowne dokumenty – nad częścią z nich trwają jeszcze debaty, inne są już weryfikowane. Dla transportu najpilniejsze są regulacje dotyczące uniezależnienia wzrostu transportu od wzrostu gospodarczego oraz ustalenia dotyczące promowania energii ze źródeł odnawialnych, których udział w całkowitej konsumpcji energii miałby się zwiększyć z 6% do 12%, a zużycie paliw ze źródeł odnawialnych aż do 20% [2].

1.3. Ekologiczny Transport Miejski
Komisja Europejska prowadzi długofalowy proces rozwoju i propagowania gospodarki wodorowej, której celem miałoby być szerokie stosowanie w transporcie czystego paliwa wodorowego. Zadaniem krótkoterminowym jest promowanie czystego transportu miejskiego, dążące do 20% udziału paliw odnawialnych w całościowym zużyciu paliw w transporcie do 2010 roku.
Inicjatywa CIVITAS [2] DGTREN promuje działania dotyczące efektywności transportu miejskiego, który jest ściśle ukierunkowany na przewozy pasażerskie. Ostatnio organizacja ta przedstawiła kolejne zadanie – Nowe metody dystrybucji towarów z wykorzystaniem nowoczesnych usług logistycznych użytkujących ekologiczną i energooszczędną flotę, dedykowaną infrastrukturę i nowoczesne usługi informacyjne.
Inicjatywa CIVITAS koncentruje się na energii, jednak pokrewne są tu także zagadnienia związane z zarządzaniem popytem, czyli opłaty za wjazd do miast, promocja transportu publicznego oraz nowe formy transportu – inne niż drogowy. Ostatnio chętniej wspiera się działania związane z energią odnawialną, jak np. biogaz, biodiesel, gaz naturalny. Małe szanse realizacji mają natomiast projekty związane z pojazdami elektrycznymi.

1.4. Wzrost ekonomiczny a wzrost transportu – decoupling
28% emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej ma swoje źródło w transporcie, przy czym aż 84% wytwarza transport drogowy. Pomimo faktu, że samochody ciężarowe realizują zaledwie 10% wszystkich przewozów w miastach, emitują one ponad 40% zanieczyszczeń i hałasu. Według dostępnych prognoz, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne regulacje, do roku 2010 w krajach dawnej „piętnastki” transport ciężarowy (HGV – Heavy Goods Vehicle) wzrośnie o 50%. W nowo przyjętych krajach UE, pomimo planów związanych ze zwiększaniem wykorzystania transportu kolejowego, przewozy tym środkiem transportu w latach 1990–1998 zmalały o 43,5%, podczas gdy przewozy drogowe wzrosły o 19,4%.
Wspólny rynek europejski oraz polityka konkurencyjna stopniowo, przez ponad dziesięć lat, liberalizowały i deregulowały transport drogowy, ale wzrost transportu, rosnący wraz ze wzrostem gospodarczym, znacznie go przewyższył. Kiedy tylko w Europie dokonała się transformacja z gospodarki zapasami na gospodarkę przepływów i zaczęto wykorzystywać takie koncepcje jak: Just in Time, kanban, lean manufacturing czy ciągle rosnącą centralizację dystrybucji, wzrost przewozów towarowych zaczął przewyższać wzrost ekonomiczny. Efektywny rozwój jest priorytetem Unii Europejskiej i jako taki jest również wpisany w działalność DGTREN, który ma za zadanie rozdzielić wzrost produktu krajowego od wzrostu transportu. Z tym zadaniem wiąże się interesujący i złożony obszar działań oraz regulacji prawnych.

1.5. Znaczenie ekonomiczne transportu i zatłoczenie dróg
Transport jest jednym z najsilniejszych stymulatorów przemysłu, handlu i integracji w Unii Europejskiej – generuje 1.000 bilionów EUR rocznie, co stanowi 10% produktu unijnego brutto, zatrudniając 10 milionów pracowników [3]. Przejście do wspólnej gospodarki unijnej nie było dla wszystkich gałęzi transportu jednakowe. Transport drogowy zdystansował wręcz transport kolejowy. W krajach UE transport kolejowy ma zaledwie 8% udziału w rynku, podczas gdy w USA przewozy koleją stanowią około 40%. Wzrost przewozów, w szczególności transportem drogowym, ma ogromny wpływ na gospodarkę. Aż 10% sieci drogowej jest permanentnie zatłoczone, z kolei 20% sieci kolejowej zostało sklasyfikowane jako wąskie gardła. Szacuje się, iż 6% paliw zużywa się nadmiernie z powodu zatłoczenia dróg. W Unii Europejskiej 0,5% strat PKB związanych jest z tym zjawiskiem, a do roku 2010 ten udział wzrośnie do 1% [3]. Wszystko to, połączone z brakiem inwestycji w nową infrastrukturę (publiczne inwestycje w infrastrukturę spadły z 1.5% w latach osiemdziesiątych do 1% w latach dziewięćdziesiątych) doprowadziło do rozwinięcia nowych zasadniczych strategii:
- Opłaty za korzystanie z infrastruktury mają zniechęcić do wjazdu do centrum miast, pozwalając tym samym na inwestycje w infrastrukturę.
- Intermodalność i wykorzystanie różnorodnych środków transportu, a w szczególności kolei, ma kreować bardziej efektywną i ekologiczną gospodarkę.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 październik 2012 12:23
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj