logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Łańcuch dostaw w branży materiałów budowlanych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Branża budowlana uchodziła zawsze za bardzo konserwatywną i opóźnioną we wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Recesja i duża konkurencja wymusiła w ostatnich latach zmiany i elastyczne podejście do łańcucha dostaw. Na rynku pozostali tylko najlepsi i najsilniejsi producenci, w większości firmy wchodzące w skład dużych koncernów międzynarodowych. Wzrosły nakłady na infrastrukturę informatyczną, gdyż nowatorskie rozwiązania technologiczne dały nowe możliwości lepszej i szybszej obsługi klienta. Aby stać się liderem w tej branży, trzeba posiadać odpowiednie narzędzia IT wspomagające zarządzanie każdym elementem łańcucha dostaw.

Wstęp - sytuacja w branży budowlanej
W ostatnich latach obserwowaliśmy pogłębiającą się recesję w branży budowlanej. Świadczyć o tym może zmniejszający się od 1999 roku udział sektora budowlanego w całej wygenerowanej w Polsce wartości dodanej (PNB - Produkt Narodowy Brutto), który w 2003 roku wyniósł, według danych GUS-u, zaledwie 5,7%. Należy dodać, że w krajach Unii Europejskiej średnia ta kształtuje się znacznie powyżej 10%. Również początek 2004 roku nie wyglądał zbyt optymistycznie. Styczeń, jak zawsze, charakteryzował się znacznym spadkiem produkcji. Jednak sytuacja zaczęła się poprawiać w marcu i kwietniu 2004 roku. Jak podaje Polish Construction Review, wskaźnik opisujący sytuację w branży budowlanej, wyrażany poprzez generowaną przez nią produkcję (budowa i montaż), w stosunku do stycznia roku ubiegłego spadł o 9,5%. W 2003 roku wyniósł 5,9% w stosunku do całego 2002 roku. Produkcja charakteryzuje się ciągłym spadkiem, choć w 2003 roku odnotowano wzrost produkcji. Wzrost ten jednakże wynosił zaledwie 0,5% w stosunku do 2002 roku. Również zatrudnienie w branży nie napawa optymizmem. Zwolnienia, najczęściej związane z uzależnieniem pracy w budownictwie od pory roku i panujących warunków pogodowych, spowodowały zmniejszenie się liczby zatrudnionych o 47 tysięcy w grudniu 2003 roku w stosunku do stycznia 2003. Zmiana zatrudnienia w styczniu 2004 w stosunku do stycznia 2003 wynosiła 12,8%. Od 1998 roku zatrudnienie w budownictwie spadło prawie o połowę. Zmiany te są zapewne w dużej mierze spowodowane koniecznością wzrostu efektywności działania przedsiębiorstw. Warto wspomnieć o zyskowności netto w budownictwie (dla pierwszych trzech kwartałów roku), która od 2001 roku utrzymuje się poniżej zera. W 2003 roku osiągnęła wartość - 0,5%. Jak widać, firmy budowlane znajdują się w ciężkiej sytuacji. Analizując ilość mieszkań ukończonych w kolejnych latach, od 2000 roku widać niewielką tendencję wzrostową. W każdym z kolejnych lat (oprócz 2002 roku) mieliśmy do czynienia ze wzrostem ilości ukończonych mieszkań, budynków, itp. Niepokoić może tylko malejąca z roku na rok ilość mieszkań w fazie budowy (mierzona pod koniec roku). Pozytywnym zjawiskiem wydaje się odrobinę większa ilość pozwoleń na budowę w 2003 roku w porównaniu z rokiem 2002. Jednak z drugiej strony, konieczne jest zwrócenie uwagi na podniesienie stawki podatku VAT na materiały budowlane z 7% do 22%, co wiąże się ze wzrostem kosztów budownictwa indywidualnego w Polsce.

Równie pesymistyczne okazały się wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2004 roku przez GUS, związane z ekonomiczną aktywnością firm budowlanych. Świadczyć może o tym chociażby wskaźnik opisujący sytuację w branży, a mający w lutym 2004 roku wartość 23 punktów. Jak podaje raport PMR Publications, na kryzys w polskim budownictwie mają wpływ m.in.: niski poziom inwestycji, niskie tempo wzrostu gospodarczego na przełomie ostatnich lat, zmniejszone tempo napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo to można zaobserwować pewne symptomy ożywienia w budownictwie. Na sytuację całej branży budowlanej wpływa sytuacja przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dostarczaniem na rynek materiałów budowlanych. Takim przedsiębiorstwem jest m.in. Lafarge Nida Gips (LNG), który jest dostawcą materiałów dla firm budowlanych.
W tak niesprzyjającym środowisku konieczna jest walka o każdego klienta. Niezbędne okazuje się jak najlepsze opracowanie strategii działania na rynku, a przede wszystkim sprawne zorganizowanie działań w ramach łańcucha dostaw. Działania te, zarówno w sferze zakupów dla LNG, jak i dystrybucji wyrobów gotowych na rynku, powinny stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zauważalny jest rozwój rynku gipsowego. Upowszechnia się wykorzystywanie produktów pochodzenia gipsowego w budownictwie. Zaobserwować tutaj można skracanie kanałów dystrybucyjnych. Czynnikami świadczącymi o sukcesie są cena i dostępność produktów, a także logistyka. Przedsiębiorstwa chcące egzystować na rynku budowlanym muszą stale inwestować i polepszać swe metody działania. Aby być konkurencyjnym, muszą wdrażać efektywniejsze strategie, a także korzystać z wydajnych narzędzi. Pomocne okazuje się tu korzystanie z narzędzi informatycznych i rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwiają jak najlepszą realizację (pod względem oszczędności czasu, bezbłędności, analizy danych), a docelowo również optymalizację operacji logistycznych.

W branży budowlanej dąży się do uelastyczniania łańcuchów dostaw tak, aby móc jak najszybciej i jak najdokładniej reagować na sygnały z rynku. LNG uelastycznia łańcuch dostaw, dzięki czemu potrafi on sprostać potrzebom klientów. Łańcuch ten charakteryzuje się:
  • 48 godzinnym serwisem dostawy,
  • zoptymalizowanymi procesami dystrybucyjnymi,
  • uproszczonymi procedurami w odprawach celnych,
  • elastycznym planowaniem produkcji,
  • niskim poziomem zapasów i dużą rotacją wyrobów gotowych,
  • odpowiednią infrastrukturą IT.

Dzięki takiej charakterystyce łańcucha możliwe jest sprostanie wymogom rynku i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, będącej podstawą utrzymania się na rynku.

Cały artykuł w formacie PDF.
Ostatnio zmieniany czwartek, 13 wrzesień 2012 11:30
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj