logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Innowacyjność w logistyce. Tworzenie wartości poprzez innowacje

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

1. Wstęp
Innowacje zawsze uważane były za motor postępu społeczeństwa - w sferze logistyki wartość innowacji jest jednak stale niedoceniana i nie doczekały się one dogłębnej analizy. Niemniej stale rosnące potrzeby klientów oraz nowe modele biznesowe w handlu i przemyśle stanowią szanse rozwoju nowych rynków poprzez wprowadzanie innowacyjnych usług logistycznych. Również rozwój technologii umożliwia skuteczniejsze tworzenie procesów logistycznych.
W ramach wspólnie prowadzonego na obszarze Europy studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce) Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European Logistics Association - ELA) oraz firma Arthur D. Little, wraz ze wsparciem metodologicznym ze strony profesora Hansa Christiana Pfohla (Politechnika w Darmstadt), poddały analizie ponad 100 dostawców usług logistycznych oraz ich partnerów – nadawców towarów – działających w różnych branżach na terenie Europy.
Dzięki studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce) udało się określić znaczny potencjał usprawnień oraz odpowiedzieć na następujące pytania: do jakich innowacji dąży się w każdym przypadku, kto inicjuje i dąży ku innowacjom w logistyce, w jaki sposób przedsiębiorstwa organizują sposób zarządzania innowacjami, które podejście do innowacji i jaki proces ma miejsce w każdym wypadku, którym obszarom innowacji poświęca się uwagę i jakie istotne czynniki wpływające na sukces można określić w studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce). Spostrzeżenia te stanowią podstawę sformułowanych zaleceń, zarówno ogólnych jak i szczegółowych.

2. Innowacyjność w logistyce
2.1. Cele innowacji oraz ich znaczenie dla logistyki
Modularyzacja usług logistycznych w połączeniu z obniżaniem kosztów stanowią dziś najważniejsze cele stawiane innowacjom. Jednakże znaczenie tych kwestii będzie w przyszłości istotnie maleć, a innowacje ukierunkowane na koszty zostaną zastąpione innowacjami ukierunkowanymi na klienta. Tworzenie nowych usług w celu sprostania aktualnym wymaganiom oraz stworzenia nowych wymagań stanie się w przyszłości najważniejszym celem stawianym innowacjom (rys. 1). Cena i niezawodność nie są już jedynymi kryteriami wyboru. Staną się one warunkami wstępnymi podczas składania zleceń na wykonanie standardowych usług logistycznych. W tym kontekście, znaczenie innowacji jako czynnika decydującego o zawarciu umowy wzrośnie w sposób istotny. W związku z tym więcej uwagi poświęcone zostanie działaniom związanym z innowacjami ukierunkowanymi na klienta, a nie na koszty.

2.2. Odpowiedzialność w zakresie zarządzania innowacjami
Odpowiedzialność za zarządzanie innowacjami częściej przejmuje kierownictwo wyższego szczebla w firmach świadczących usługi logistyczne, a nie w firmach zlecających wysyłkę. Z drugiej strony, stopień zinstytucjonalizowania odpowiedzialności jest wyższy w przypadku nadawców ładunków niż usługodawców (rys. 2).
Przedsiębiorstwa najskuteczniejsze w obszarze innowacji opierają swoje działania na dedykowanej funkcji liniowej lub skupiają je na funkcji liniowej zorientowanej na klienta. Głównymi powodami niepowodzenia w działaniach innowacyjnych są niewystarczające zasoby ludzkie i kapitałowe.

Cały artykuł w formacie PDF.

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 08 listopad 2012 12:58
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj