logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zrównoważony rozwój, zakładający możliwość i konieczność jednoznacznego i bezkonfliktowego osiągania celów społecznych, gospodarczych i ekologicznych, staje się dziś kluczową kwestią. Nie powinien dziwić więc fakt, że poszukuje się różnych sposobów i narzędzi sprzyjających równoważeniu rozwoju. Celem artykułu jest zaproponowanie przez autorkę logistycznego imperatywu ekologicznego, którego reguły mają ułatwić ewoluowanie łańcuchów dostaw w kierunku zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konieczność zmian funkcjonowania łańcuchów logistycznych – czyli od tradycyjnych w kierunku zrównoważonych łańcuchów logistycznych
Konieczność zmian w funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych jest naturalną konsekwencją modyfikacji zachodzących w przemyśle, transporcie i handlu. Zmiany w sposobie funkcjonowania łańcuchów logistycznych powinny zmierzać w kierunku ich równoważenia, co w konsekwencji ma na celu tworzenie zrównoważonych systemów metalogistycznych, w których:
• selekcjonuje się sposoby realizacji i/lub rodzaje materii, energii, wybierając jak najmniej uciążliwe dla otoczenia naturalnego i społecznego sposoby zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu
• minimalizuje się ilość materiałów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych
• maksymalizuje się efektywność wykorzystania energii, materii przez wydłużanie cykli życia produktów
• segreguje się zużytą materię i energię przez minimalizowanie i rozdzielanie odpadów oraz usuwanie w sposób posegregowany skutków realizacji zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i transportu.

Łańcuchy logistyczne, funkcjonujące w oparciu o wyżej wskazane zasady, będą niewątpliwie przyczyniały się do wdrażania i upowszechniania założeń zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego
Działania podejmowane na rzecz równoważenia łańcuchów dostaw powinny wyrastać na gruncie koncepcji logistycznego imperatywu ekologicznego. Zgodnie z założeniami tej koncepcji, należałoby ujmować łańcuchy logistyczne jako układ kilku lub kilkunastu wzajemnie sprzężonych ogniw łańcucha zaopatrzenia i zbytu, przetwarzających materię i/lub energię, umożliwiając tym samym realizację potrzeb poszczególnych ogniw w łańcuchu logistycznym (jak i łańcucha jako całości), z którymi związana jest jednocześnie konieczność usunięcia skutków realizacji tych potrzeb (rysunek 1).
Zgodnie z powyższą definicją, w zrównoważonym łańcuchu logistycznym realizowane powinny być następujące funkcje:
• identyfikacja potrzeb łańcucha logistycznego jako całości i potrzeb poszczególnych podmiotów tworzących ogniwa tego łańcucha
• wskazanie różnych (alternatywnych) sposobów realizacji potrzeb
• wybór sposobu realizacji potrzeby
• określenie poziomu realizacji potrzeb
• realizacja potrzeby
• wskazanie sposobów usuwania skutków realizacji potrzeb
• wybór sposobu usuwania skutków realizacji potrzeb.

Realizacja tych funkcji może odbywać się w różny sposób, ale konieczne jest przestrzeganie czterech zasad: selekcji, minimalizacji, maksymalizacji, segregacji. W tabeli 1 zaprezentowano zasady funkcjonowania łańcuchów logistycznych zgodnie z imperatywem ekologicznym, którego stosowanie prowadzi do równoważenia tych łańcuchów.
Z pierwszej zasady logistycznego imperatywu ekologicznego wynika, że dana potrzeba systemu logistycznego pojedynczego przedsiębiorstwa lub całego łańcucha dostaw może być realizowana za pomocą różnych sposobów i funkcjonalnych form materii oraz przez różne wykorzystanie czasu, przestrzeni i energii. Okazuje się, że minimalizowanie zużycia materii, przestrzeni, czasu, energii w procesach logistycznych może nastąpić w sposób inny, niż wynikający z zasady minimalizowania zużycia. Istnieją bowiem takie sposoby realizacji procesów logistycznych, a tym samym zaspokajania potrzeb, które nie wymagają (z punktu widzenia uczestników łańcuchów dostaw) wykorzystania własnej energii, materii, przestrzeni i czasu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2007.
Ostatnio zmieniany środa, 21 listopad 2007 11:39
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj