logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Między teorią a praktyką zarządzania zapasami - cz. 3

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Między teorią a praktyką zarządzania zapasami - o znaczeniu prawidłowego określania czasu cyklu uzupełnienia

Między teorią a praktyką zarządzania zapasami - cz. 2

O skutkach wynikających z błędnego założenia o typie rozkładu popytu w cyklu uzupełnienia zapasu.

Artykuł jest kolejnym z cyklu prezentującego typowe błędy, popełniane przy wyznaczaniu parametrów podstawowych systemów odnawiania zapasów i skutków, jakie te błędy niosą dla dotrzymania założonych poziomów dwóch kluczowych wskaźników oceny: poziomu obsługi i kosztów.

Tym razem przyjrzymy się skutkom błędnych założeń odnośnie typu rozkładu prawdopodobieństwa popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Popyt jest traktowany jako zmienna losowa, a znajomość jego rozkładu i parametrów tego rozkładu stanowi podstawę wyznaczania relacji: zapas zabezpieczający - poziom obsługi (prawdopodobieństwo obsłużenia popytu). Relacje te można wyrazić dwojako:

  • określając oczekiwany poziom obsługi (prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) przy znanym poziomie zapasu zabezpieczającego
  • wyznaczając niezbędny poziom zapasu zabezpieczającego dla zapewnienia wymaganego poziomu obsługi.

W praktyce rozkład popytu przedstawia się za pomocą funkcji rozkładu. W przypadku, gdy wielkości popytu należą do zbioru liczb całkowitych nieujemnych {0; 1; 2; 3, ....}, funkcję tę nazywamy także funkcją masy prawdopodobieństwa (wystąpienia popytu). Rozkład tego typu znajdzie zastosowanie na przykład w przypadku popytu na pozycje sztukowe, zwłaszcza wolno rotujące (na przykład części zamienne). W przypadku funkcji ciągłych, a więc wtedy, gdy popyt może przyjmować dowolne wielkości, mówimy o funkcji gęstości prawdopodobieństwa (wystąpienia popytu).

Rozkłady popytu obserwowanego w przyjętej jednostce czasu
Jak już wspomniano wyżej, dla wyznaczenia relacji pomiędzy zapasem zabezpieczającym a poziomem obsługi, konieczna jest znajomość rozkładu popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, a więc w okresie pomiędzy wystąpieniem potrzeby odnowienia zapasu, a momentem udostępnienia zapasu do wykorzystania (przetworzenia, sprzedaży). W praktyce rozkład ten jest określany na podstawie znajomości rozkładu popytu w przyjętej jednostce czasu, w której prowadzona jest obserwacja i rejestracja popytu (popyt dzienny, tygodniowy, miesięczny) i czasu cyklu uzupełnienia - jego wartości średniej i odchylenia standardowego (w ujęciu najogólniejszym - funkcji rozkładu tego czasu). Zatem punktem wyjścia i warunkiem prawidłowości obliczeń odniesionych do popytu w cyklu uzupełnienia jest poprawne określenie rozkładu popytu w przyjętym okresie obserwacji. Zazwyczaj wyróżnia się trzy podstawowe rozkłady, znajdujące zastosowanie przy analizie popytu:

1. Rozkład normalny, stanowiący dobry opis rozkładu popytu na pozycje szybko rotujące, klasyfikowane (w ramach klasyfikacji XYZ) w grupie X, a także czasami w Y – przy większych wartościach współczynnika zmienności,
2. Rozkład Poissona, stosowany głównie do opisu rozkładu popytu pozycji raczej wolno ratujących (grupy Y i Z), o wielkościach będących nieujemnymi liczbami całkowitymi. Warunkiem możliwości jego stosowania jest następująca zależność pomiędzy wartością średnią popytu Pśr, a odchyleniem standardowym ƠP : Pśr ≈ Ơ2P,
3. Rozkład wykładniczy, odpowiedni do opisu rozkładu popytu pozycji wolno rotujących (grupa Z), w przypadku gdy Pśr ≈ ƠP.

Rysunek 1 przedstawia przykład rozkładu popytu zgodnego z rozkładem normalnym, a rysunek 2 porównuje rozkłady Poissona i wykładniczy. Rysunek 2 pokazuje, że o ile profil rozkładu Poissona zmienia swój kształt ze wzrostem wielkości średniej, to zasadniczy kształt profilu rozkładu wykładniczego pozostaje niezmieniony.

Rysunki 1 i 2 pokazują wyraźnie, że rozkład normalny nie będzie stanowił dobrego opisu rozkładu popytu pozycji wolno rotujących. Jedynie w przypadku rozkładu Poissona, przy nieco większych wielkościach popytu, profil rozkładu wykazuje pewną zbieżność z modelowym rozkładem normalnym.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 wrzesień 2012 12:00

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie...

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego…

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się...

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj