logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Do zaspokojenia ludzkich potrzeb potrzebne są dwojakiego rodzaju dobra: wyroby materialne i usługi. Dobra te wytwarzane są przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa), zajmujące się, ogólnie rzecz biorąc, produkcją, handlem, bądź usługami.
Każde przedsiębiorstwo prowadzi działalność w konkretnym otoczeniu, z którym wchodzi w różne interakcje. Dynamiczny i niezrównoważony charakter wzajemnych oddziaływań sprawia, że jest ono zmuszone do stosowania zasady adaptacji. Z zasady tej wynika konieczność zmian w wielu aspektach działalności. W tym zakresie wyróżnić można 4 główne podejścia:

 • systemowo-zasobowe - koncentrujące się na nakładach
 • procesowe - zajmujące się głównie działalnością wewnętrzną przedsiębiorstwa
 • celowe - skupiające się na rezultatach (wynikach)
 • marketingowe - skupiające się na klientach.

Wszystkie te podejścia (strategie) działania łączy ze sobą logistyka (rysunek 1).
W każdym procesie działalności gospodarczej występują procesy technologiczne, w trakcie których poprzez odpowiednie transformacje przedmiotu pracy powstaje użyteczność postaci. Drugą grupę stanowią procesy logistyczne, w trakcie których powstaje użyteczność czasu i miejsca. Logistyka stwarza więc warunki, aby powstała ta użyteczność oraz by zostały zaspokojone realne potrzeby nabywców. Tworzy zatem wartość dodaną przez przepływ materiałów i informacji (rysunek 2).
Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych ma za zadanie zapewnienie optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji. Należy zaznaczyć, że jest to bardzo skrótowe ujęcie zadań logistyki produkcji. Pełne rozwinięcie obejmuje szerokie spektrum procesów logistycznych, wynikających z różnorodnych rodzajów produkcji i celów jakie ma ona spełniać.

Magazyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Magazyn jest nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Podczas tworzenia zasad organizacji magazynu, należy zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką odgrywa magazyn w procesie logistycznym, tak aby zasady organizacji magazynu prowadziły do optymalnej koordynacji wszystkich jego funkcji oraz osiągania najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach pracy. Zasady organizacji magazynów powinny być także dostosowane indywidualnie do roli spełnianej przez magazyny.
Podejście logistyczne do rozwiązywania problemów gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wymaga całościowego uwzględnienia zadań w zakresie trzech obszarów działania: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Organizacja gospodarki magazynowej stanowi całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć podejmowanych, stosowanych i współdziałających ze sobą przy zarządzaniu magazynami oraz strukturami organizacyjnymi, mającymi na celu optymalną koordynację wszystkich funkcji magazynu dla osiągnięcia największego efektu przy najmniejszych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej.

Celem ostatecznym gospodarki magazynowej jest zapewnienie racjonalnego przechowywania dóbr materialnych. Racjonalizacja organizacji gospodarki magazynowej ma pozwolić między innymi na uporządkowanie struktury, możliwe najlepsze wykonywanie zadań oraz zmniejszenie wysiłku zatrudnionego personelu. Organizując logistyczny proces magazynowy, należy:

 • ustalić charakterystykę techniczną i wielkości partii wyrobów przewidzianych do składowania
 • określić wymagane terminy dostaw oraz możliwości przestrzegania zasady "Just in Time"
 • określić punkty strumieni dostaw materiałów i czas ich przechowywania
 • opracować odpowiedni do zadań system tworzenia i przepływu informacji, a także rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestrującej przepływ dóbr materialnych
 • opracować technologię przepływu dóbr, to jest określić postać jednostek ładunkowych i urządzeń do ich tworzenia (opakowania, palety, pojemniki, kontenery), a także urządzenia pomocnicze (na przykład mostki przeładunkowe, wagi)
 • opracować projekt wstępny systemu logistycznego i kosztorys jego wdrożenia po uzgodnieniu go z przedstawicielami wszystkich ogniw łańcucha logistycznego.

Należy zaznaczyć, że magazyn i jego gospodarkę traktuje się jako jedną z najważniejszych elementów w sferze logistyki. Tworzy się ją w taki sposób, aby usprawnić zarządzanie całością. Sprawnie zorganizowane procesy magazynowe przyczyniają się do szybkiego przepływu materiałów - od dostawców, poprzez system produkcyjny, kończąc na odbiorcy. Struktura organizacji i logistyka w gospodarce magazynowej stanowi fundament, na którym oparty jest cały system zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2011.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:24

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

North-West Logistic Park w rękach amerykańskiego inwestora

North-West Logistic Park w rękach amerykańskiego inwestora

Amerykański inwestor Exeter Property Group zawarł finalną umowę kupna centrum magazynowo-produkcyjnego North-West Logistic Park w...

OT Logistics S.A. z ofertą w przetargu na zakup udziałów…

OT Logistics S.A. z ofertą w przetargu na zakup udziałów przewoźnika kolejowego z Czarnogóry

OT Logistics S.A. stojąca na czele Grupy Kapitałowej, będącej jednym z liderów branży TSL w...

Dodatkowy milion pasażerów w zasięgu SkyCash

Dodatkowy milion pasażerów w zasięgu SkyCash

Z mobilnych biletów dostępnych w aplikacji SkyCash może korzystać dodatkowo niemal milion pasażerów. Są to...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj