logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Zagadnienia związane z popytem są szczególnie istotne w planowaniu logistycznym. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowym celem logistyki jest zaspokojenie popytu na rynku przy możliwie najniższych kosztach, znajomość popytu jest niezbędna do jego realizacji. Znajomość popytu rynkowego determinuje prawidłowe planowanie potrzeb materiałowych oraz zmniejsza niepewność w zarządzaniu logistycznym. Analiza popytu jest w związku z tym zagadnieniem często poruszanym w literaturze przedmiotu. Niestety nie da się jej przeprowadzić bez znajomości metod statystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metod statystycznych, a przede wszystkim wnioskowania statystycznego oraz funkcji regresji w celu uniknięcia błędów w analizie popytu. Uwagę zwrócono przede wszystkim na nieparametryczne testy istotności, w tym testy zgodności, które umożliwiają badanie rozkładu empirycznego popytu z rozkładem teoretycznym oraz analizę funkcji regresji, a w szczególności występowanie w szeregach czasowych obserwacji nietypowych i wpływowych oraz tzw. regresję pozorną, czyli pozorną zależność między zmiennymi, podczas gdy nie da się określić związku przyczynowo-skutkowego między nimi. W artykule pokazano nie tylko konsekwencje wynikające ze źle zastosowanych narzędzi, ale wskazano również na możliwości ich uniknięcia.
CHOSEN PROBLEMS OF APPLICATION OF STATISTICAL METHODS FOR THE DEMAND ANALYSIS IN THE ENTERPRISE
Abstract
Problems related to demand are particularly important in the logistics planning. Given that the primary goal of logistics is the realization of demand at the lowest possible cost, knowledge of demand is necessary to achieve it.
Knowledge of market demand determines the correct planning of material requirements, and reduces uncertainty in the logistics management. The demand analysis is therefore the issue which is often discussed in the literature.
Unfortunately, it can not be removed without the knowledge of statistical methods. The article presents the possibility of applying statistical methods, especially statistical inference and regression function to avoid errors in the demand analysis. The attention was paid on nonparametric tests of significance, including goodness of fit tests, which allow examination of the empirical distribution of demand from the theoretical distribution and the regression analysis, in particular the occurrence of outliers and influential observations in time series, and so. (...)

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Ostatnia szansa na listopadowe szkolenia o kodach kreskowych i etykiecie…

Ostatnia szansa na listopadowe szkolenia o kodach kreskowych i etykiecie logistycznej

Fundacja GS1 Polska serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowych szkoleniach stacjonarnych, przygotowanych na podstawie najlepszych...

Solaris dostarcza pierwszy przegubowy autobus elektryczny do stolicy

Solaris dostarcza pierwszy przegubowy autobus elektryczny do stolicy

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie otrzymały właśnie w dzierżawę autobus elektryczny o długości 18 metrów...

Michelin solutions z europejskim kontraktem od XPO Logistics

Michelin solutions z europejskim kontraktem od XPO Logistics

Spółka Michelin solutions podpisała umowę o współpracy z XPO Logistics, wiodącym dostawcą usług transportowych i...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj