logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na zmiany rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Skutki światowego kryzysu, zapoczątkowanego przez załamanie rynku finansowo-bankowego, odczuły niemal wszystkie branże gospodarki, we wszystkich rejonach świata. Na dynamicznie rozwijającym się rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce nastąpiły zmiany, przede wszystkim skutkujące wyhamowaniem jego tempa wzrostu. Wymagania i oczekiwania zarówno strony podażowej, jak i popytowej uległy przeobrażeniom. Artykuł ma na celu wskazanie, w jakim stopniu rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej „odczuł” kryzys.
Czy i w jaki sposób załamania w poszczególnych działach gospodarki wpłynęły negatywnie i pozytywnie na jego strukturę, wielkość, liczbę oferentów, rodzaje usług i wymagania klientów. Na rynku pojawiły się nowe tendencje, związane z zaawansowanym wyposażeniem technicznym i technologicznym, które z jednej strony wymagają nakładów inwestycyjnych, a z drugiej stają się elementem przewagi konkurencyjnej nie tylko na krajowym rynku. Zaprezentowane w rozważaniach zmiany i kierunki dalszego rozwoju mają na celu analizę stanu obecnego (po kryzysie), jak i przeszłego (przed i w trakcie trwania załamania). Symptomy nowych zachowań rynkowych, zarówno oferentów, jak i klientów w analityczny sposób prezentuje artykuł.
Abstract
The effects of the global crisis that began with the collapse of financial-banking market, affected nearly all sectors of the economy in all regions of the world. In a booming market for modern warehouse space in Poland has changed, primarily resulting in slowing down its pace of growth. Requirements and expectations of both the supply and demand side have been transformed.
The paper aims to identify the extent to which modern warehousing space market "felt a crisis". Whether and how the collapse in the various sectors of the economy negatively and positively contributed to its structure, size, number of bidders, the types of services and customer requirements. Appeared on the market as new tendencies associated with advanced technical and technological equipment, which from one side both require investment, on the other are becoming part of competitive advantage not only in the domestic market. Presented in the consideration changes and directions of further development are designed to analyze the current state (after the crisis) and past (before and during the collapse). New market behaviour symptoms, both suppliers and customers, is presented in the article in an analytical way. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie...

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego…

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się...

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj