logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Dlaczego firmy wybierają rozwiązania e-learning?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jaki jest powód wciąż rosnącego zainteresowania tematyką e-learning? Czemu firmy gotowe są inwestować setki tysięcy złotych w rozwiązania, których korzeni można doszukiwać się w „internetowej bańce”, której zdarzyło się pęknąć już kilka lat temu? Dlaczego odhumanizowanie procesu edukacyjnego, który z założenia powinien mieć ludzki pierwiastek, jest obecnym trendem na rynku szkoleń? Z jakiego powodu mamy zaangażować się w wielomiesięczny proces wdrożenia e-learning, nie mając gwarancji, że przyniesie określone korzyści biznesowe?

Pytania tego typu, nawet jeśli nie są werbalnie artykułowane, tkwią jak zadra w wielu rozmowach na temat wdrożenia e-learning. Podnoszone wątpliwości są istotną barierą w poważnym zainteresowaniu organizacji rozpoczęciem stosowania mechanizmów elektronicznego nauczania.
Obawy te wynikają jednak z wciąż sporego niedoinformowania i zamieszania na rynku szkoleń elektronicznych.

Praktyka polskiego rynku

Zastanówmy się więc wspólnie dlaczego firmy wybierają e-learning. Można pokusić się o co najmniej trzy diametralnie różne odpowiedzi na to pytanie.

Wersja pierwsza brzmi: „firmy świadomie nie wybierają e-learningu – to tylko od operatywności konsultantów reprezentujących dostawców zależy w jaki sposób i w jakim zakresie firma wdroży mechanizmy zdalnego nauczania”.

W wersji drugiej można usłyszeć: „firmy wybierają e-learning dlatego, iż są nieświadome skali problemów, które są z wdrożeniem związane”.

Trzecia wersja wreszcie mówi, iż: „firmy wybierają e-learning, ponieważ mają nie tylko świadomość istnienia problemu w organizacji, ale również są przekonane do tego, iż przy pomocy mechanizmów zdalnego nauczania da się z nim efektywnie walczyć”.

Chciałbym, by wersja trzecia była jedyną prawdziwą. Niestety – doświadczenia pokazują, iż wszystkie trzy odgrywają dużą rolę w kształtowaniu zapotrzebowania na e-learning na rynku polskim.
Postawione w tytule pytanie prowadzi nas na manowce. Warto zadać sobie trud jego przedefiniowania tak, by rozważania prowadziły do konkretnych i wartościowych konkluzji. Zacznijmy więc od nowa pytając:

Dlaczego firmy powinny wybierać rozwiązania e-learning?

Odpowiedź wydaje się prosta – podwaliną dla wdrożenia rozwiązania e-learning (rozwiązania – a nie systemu informatycznego!) powinien być dobrze zidentyfikowany problem w organizacji. Problemów, które można rozwiązywać przy wykorzystaniu szeroko pojętych mechanizmów nauczania zdalnego wymienić można bardzo wiele. Wśród nich na pewno znaleźć się mogą:
  • przypieszenie czasu dotarcia z produktem na rynek (time-to-market)
  • redukcja kosztów obsługi klienta
  • optymalizacja procesów fuzji i akwizycji
  • skrócenie czasu wdrożenia nowej technologii w organizacji (np. wdrożenia systemu CRM, lub korporacyjnego systemu finansowego)
  • zwiększenie wydajności pracy mobilnej kadry handlowej itp.
Wskazane wyżej problemy nieco odbiegają od całej listy sztampowych zalet e-learning  wymienianych przez konsultantów firm, dostarczających różne klasy rozwiązań. Piękno e-learningu nie tkwi bowiem w tym, że wymienić można 30 jego zalet, ale w tym, że w sposób efektywny (czytaj – mający swoje odwzorowanie w wynikach finansowych firmy) jest w stanie oddziaływać na konkretny (czasem jeden) problem danej organizacji.

Przyglądnijmy się w jaki sposób e-learning pozwala rozwiązać jedną z wymienionych powyżej kwestii.

Przyspieszenie czasu dotarcia z produktem na rynek

Wyobraźmy sobie firmę branży finansowej działającą na wysoce konkurencyjnym rynku. Firma ta zamierza wprowadzić na rynek nową usługę. Jest niemal pewne, iż w odpowiedzi inne firmy działające na rynku zaoferują bardzo podobny produkt.

W konsekwencji czas życia produktów wprowadzanych na rynek jest ograniczony i wynosi około 2 lata.

Ponieważ firma zatrudnia sporą liczbę agentów (około 2000 osób), proces ich przeszkolenia zajmuje sporo czasu. Bariery logistyczne (związane z ograniczoną liczbą trenerów, koniecznością przemieszczenia się trenerów do odległych lokalizacji etc.) determinowane przez tradycyjne formy realizacji szkoleń powodują, iż proces ten trwa 3 miesiące.
 
1

Aby przyspieszyć ten proces firma zdecydowała się na realizację szkolenia drogą elektroniczną. Przygotowany został kurs e-learning przekazujący kompletną wiedzę na temat produktu, grupy docelowej, modeli sprzedaży, rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić w jego otoczeniu etc. Tylko i wyłącznie lokalni kierownicy sprzedaży zostali centralnie przeszkoleni drogą tradycyjną po to, by mogli rozwiązać ewentualne problemy związane z niezrozumieniem niektórych treści podawanych drogą elektroniczną.

Kurs e-learning przygotowany został z wyprzedzeniem – możliwe więc było natychmiastowe udostępnienie go wszystkim agentom po podjęciu decyzji o wprowadzeniu produktu na rynek.

Takie podejście pozwoliło skrócić czas realizacji szkolenia do jednego miesiąca.

2
 
Czy koszty realizacji tak zrealizowanego procesu szkoleniowego były niższe od tradycyjnej alternatywy? Być może nie – w każdym razie opis przypadku, który w tej chwili przybliżam (dotyczący kanadyjskiej firmy ubezpieczeniowej) nie odnosi się do tej kwestii. Nie redukcja kosztów jest tu bowiem istotna, ale możliwość rozwoju biznesu i poprawienia konkurencyjności firmy.

Skrócenie czasu szkolenia wydłużyło czas życia produktu na rynku – zamiast 21 miesięcy efektywnej sprzedaży produkt sprzedawać można było przez 23 miesiące. Znając średni wolumen sprzedaży na miesiąc bardzo łatwo wyliczyć zyski, jakie wdrożenie rozwiązania e learningowego może przynieść organizacji.
W przypadku wspomnianej, kanadyjskiej firmy, było to kilka milionów dolarów.


***
Przypadłością rynku e-learning wynikającą z wciąż sporej niedojrzałości jest wdrażanie rozwiązań służących do nauczania zdalnego bez „pomysłu” na ich wykorzystanie. Wciąż widać firmy, który najpierw inwestują w system informatyczny, potem w treść szkoleniową, a dopiero potem zastanawiają się w jaki sposób wygenerować zwrot z inwestycji. Podejście takie jest z gruntu błędne i często prowadzi do porażki wdrożeniowej.

Punktem wyjścia do inwestycji w e-learning powinny być dobrze zdefiniowanie potrzeby. Im są one większe – tym lepiej, gdyż e-learning może w większym stopniu (liczy się to w konkretnych kwotach!) zoptymalizować określone procesy, takie jak np. fuzja. Niestety, pomimo tego, że jest to idealny moment na wdrożenie e-learning organizacje bardzo często nie chcą rozmawiać o e-learning w takich sytuacjach. Wymienianym powodem jest zwykle… brak czasu. Szkoda, gdyż czasu tego dostarczyć może właśnie e-learning. Ale to już inny temat.Na temat e-learningu będzie można dowiedzieć się więcej podczas konferencji konferencji "E-learning jako nowa metoda nauczania", która odbędzie się 16 listopada 2004 r., w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma CAMILE Conference Communication s.c.
Na konferencji poruszona zostanie także tematyka nowych metod nauczania e-learning, przedstawione zostaną aktualne rozwiązania w tej dziedzinie oraz sposoby tworzenia szkoleń e-learningowych dla pracowników firm, studentów oraz słuchaczy kursów doszkalających.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj