logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka wojskowa "nie zabija"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Profesor Stanisław Oziemski, z którym miałem przyjemność wielokrotnie rozmawiać, w swoich artykułach oraz wypowiedziach wielokrotnie podkreśla, że współczesną logistykę należy postrzegać w kategoriach filozoficznych. Wydaje mi się, że nawet bardzo głęboka myśl filozoficzna - odnoszę się do drugiej części stwierdzenia Pana Profesora - nie upoważnia do stwierdzenia, że (....) filozoficznie patrząc, celem logistyki cywilnej jest "uszczęśliwiać klienta", wojskowej - "zabić go" (...) Logistyka, jako dziedzina wiedzy, bezspornie rozwinęła się w wojsku. Stanowi teorię i praktykę w zakresie zaopatrzenia, dowozu i komunikacji, administracji i konserwacji, remontu, ewakuacji rannych i chorych, wykorzystania zasobów miejscowych. Wielokrotnie decydował a o skuteczności działań operacyjnych, losach bitew i wojen. Na przestrzeni dziejów problematyka zabezpieczenia logistycznego działań sił zbrojnych podlegała sukcesywnej modernizacji, dostosowywaniu się do aktualnych uwarunkowań operacyjno - taktycznych i gospodarczo - ekonomicznych.

Dziejowy proces poszukiwania zasad logistycznych łączyć należy z ewolucją naukowej myśli wojskowej, której bez wątpienia częścią jest myśl logistyczna. Poszukiwanie zasad logistycznych w dostępnych źródłach historycznych odzwierciedla pogląd, że w procesach zaopatrywania i eksploatacji zasobów przydzielonych armii występują pewne prawidłowości, określane mianem działań logistycznych. Ewolucja interpretacji znaczeniowej tychże działań pozwala je pogrupować w pięciu działach problemowych: zaopatrzenie materiałowe, transport, eksploatacja sprzętu technicznego, opieka medyczna oraz prowadzenie administracji. Szereg współczesnych koncepcji logistycznych wskazuje, że w dziejach logistyki wyróżnić należy dwa zasadnicze okresy: starożytny i logistyki naszej ery.

Okres starożytny w świetle badań historycznych dostarcza szeregu cennych informacji o narodzinach i rozwoju działań logistycznych, późniejszej logistyki. Historycy sztuki wojennej są zgodni, że dominującą cechą najstarszych państw niewolniczych, które stworzyły cywilizację starożytną, był wysoki stopień zorganizowania ich sił zbrojnych. Towarzyszył mu wysoki - jak na tamte czasy - poziom rozwoju wiedzy praktycznej, dotyczącej gromadzenia i dystrybuowania zapasów na polu walki. Fakty historyczne wskazują, że do działań, które można określić mianem logistycznych, ówcześni dowódcy przywiązywali ogromne znaczenie.

Logistyka ery nowożytnej to logistyka długotrwałych zmian i przeobrażeń. W pierwszej fazie jej rozwoju trudno mówić o logistyce; są to raczej praktyczne działania logistyczne, skupiające się głównie na gromadzeniu zapasów i zaopatrywaniu armii w polu. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. pojawia się szereg opracowań teoretycznych, które zaczynają tworzyć fundamenty logistyki. Dominują w tym okresie przede wszystkim opracowania amerykańskie i francuskie. Początek wieku XX to prawdziwy rozkwit myśli logistycznej. Zostają opracowane zasady logistyczne oraz wyraźny podział na teorię i praktykę logistyki (logistykę stosowaną). W okresie II wojny światowej problematyka zabezpieczenia materiałowo - technicznego działań bojowych staje się pierwszoplanowym zagadnieniem w planowaniu operacji wojennych. Coraz częściej ówcześni dowódcy dostrzegali, że sukcesy w bitwach możliwe są nie tylko dzięki wiedzy taktycznej, pracy strategów i sztabów ogólnowojskowych, ale również warunkiem koniecznym jest właściwe przygotowanie i wykorzystanie systemów gromadzenia zapasów i zaopatrywania wojsk.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 1/2006.
Ostatnio zmieniany piątek, 29 grudzień 2006 13:43
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Z początkiem kwietnia br. DPD Polska wprowadziła możliwość realizacji należności za pobranie przez system BLIK...

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów…

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów eHandlu

10 maja 2017 roku w Gdańsku odbędzie się największa impreza w formule targowej skierowana do...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj