logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Cesarz Leon VI - bizantyjski prekursor logistyki

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Za pierwszego twórcę logistyki, uznaje się bizantyjskiego cesarza Leona (Leontosa) VI. Omówienie dorobku Leona VI ogranicza się do przedstawienia jego ujęcia logistyki i zacytowania tytułu dzieła, w którym się znajduje. W opracowaniach z dziedziny logistyki brak jest jednak głębszej charakterystyki samej postaci cesarza Leona VI i jego rozmaitych osiągnięć.

Życiorys Leona VI
Leon VI urodził się 19 września 866 roku w Konstantynopolu. Był synem cesarza Bazylego I Macedońskiego oraz jego drugiej żony, Eudoksji Ingeriny. W 870 roku został wyniesiony do godności współcesarza. Wstąpił na tron 30 sierpnia 886 roku, po swym ojcu Bazylim I, który uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie polowania i zmarł.
Leon VI był monarchą nabożnym, przejawiającym wielkie zainteresowanie sprawami Kościoła i problematyką teologii. Dzielił formalnie władzę ze swoim bratem Aleksandrem - lekkoduchem i hulaką, który nie interesował się w ogóle sprawami państwa. Stosunki między braćmi były napięte, a niekiedy wręcz wrogie, lecz nie ma podstaw sądzić, że Leon VI pozbawił go, choćby na jakiś czas, godności współcesarza. Mimo prób reorganizacji armii bizantyjskiej i podniesienia jej sprawności bojowej, Leon VI odniósł szereg porażek w wojnach z Bułgarami (894-896 r.), Arabami (907 r.), Rusią Kijowską (911 r.). Do niepowodzeń w polityce zagranicznej dołączyły trudności wewnętrzne, wywołane czterema małżeństwami Leona VI. Jego kolejne trzy małżonki zmarły nie pozostawiwszy męskiego potomka. Dopiero Zoe Karbonopsina w 905 roku obdarzyła go synem, którego ochrzczono 6 stycznia 906 roku, nadając mu imię Konstantyn. Trzy dni później Leon VI poślubił jego matkę. Czwarte małżeństwo, podobnie jak trzecie, wywołało ogólne niezadowolenie i stało się źródłem konfliktu między cesarzem a wyższym duchowieństwem. 9 czerwca 911 roku Konstantyn otrzymał koronę cesarską i w ten sposób ciągłość dynastii została utrzymana, gdy Leon VI umierał 11 maja 912 roku w Konstantynopolu.

Dorobek twórczy Leona VI
Jako uczeń patriarchy Konstantynopola, Focjusza, Leon VI był człowiekiem o dużej kulturze umysłowej i wszechstronnym wykształceniu - zachowywał się bardziej jak uczony, niż żołnierz. Interesował się różnymi dziedzinami nauki. Tworzył i inspirował dzieła o rozmaitej tematyce. Jego prace były nasycone licznymi wątkami teologicznymi. Leon VI był autorem pośmiertnego panegiryku na cześć swojego ojca. Pisał liturgiczne poematy, modlitwy, oracje, homilie oraz przemówienia, które wygłaszał w dni świąteczne, przeplatając je reminiscencjami dzieł klasyków i zawiłymi rozważaniami dogmatycznymi. Pisał także poematy o treści świeckiej. Urzeczywistnił zamiar swojego ojca - kodyfikację ustawodawstwa Justynianowego. Kodeks Leona VI dzielił się na 60 ksiąg zawartych w 6 tomach. Ogłosił również niemało własnych, nowych edyktów, z których 113 zostało zebranych w osobnej księdze. Dotyczyły one wielu problemów praktycznych, wyłaniających się w toku funkcjonowania administracji państwowej i kościelnej (korygowały liczne nieprawidłowości i anachronizmy prawa wówczas obowiązującego).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 18 wrzesień 2012 06:10
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj