logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Cesarz Leon VI - bizantyjski prekursor logistyki

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Za pierwszego twórcę logistyki, uznaje się bizantyjskiego cesarza Leona (Leontosa) VI. Omówienie dorobku Leona VI ogranicza się do przedstawienia jego ujęcia logistyki i zacytowania tytułu dzieła, w którym się znajduje. W opracowaniach z dziedziny logistyki brak jest jednak głębszej charakterystyki samej postaci cesarza Leona VI i jego rozmaitych osiągnięć.

Życiorys Leona VI
Leon VI urodził się 19 września 866 roku w Konstantynopolu. Był synem cesarza Bazylego I Macedońskiego oraz jego drugiej żony, Eudoksji Ingeriny. W 870 roku został wyniesiony do godności współcesarza. Wstąpił na tron 30 sierpnia 886 roku, po swym ojcu Bazylim I, który uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie polowania i zmarł.
Leon VI był monarchą nabożnym, przejawiającym wielkie zainteresowanie sprawami Kościoła i problematyką teologii. Dzielił formalnie władzę ze swoim bratem Aleksandrem - lekkoduchem i hulaką, który nie interesował się w ogóle sprawami państwa. Stosunki między braćmi były napięte, a niekiedy wręcz wrogie, lecz nie ma podstaw sądzić, że Leon VI pozbawił go, choćby na jakiś czas, godności współcesarza. Mimo prób reorganizacji armii bizantyjskiej i podniesienia jej sprawności bojowej, Leon VI odniósł szereg porażek w wojnach z Bułgarami (894-896 r.), Arabami (907 r.), Rusią Kijowską (911 r.). Do niepowodzeń w polityce zagranicznej dołączyły trudności wewnętrzne, wywołane czterema małżeństwami Leona VI. Jego kolejne trzy małżonki zmarły nie pozostawiwszy męskiego potomka. Dopiero Zoe Karbonopsina w 905 roku obdarzyła go synem, którego ochrzczono 6 stycznia 906 roku, nadając mu imię Konstantyn. Trzy dni później Leon VI poślubił jego matkę. Czwarte małżeństwo, podobnie jak trzecie, wywołało ogólne niezadowolenie i stało się źródłem konfliktu między cesarzem a wyższym duchowieństwem. 9 czerwca 911 roku Konstantyn otrzymał koronę cesarską i w ten sposób ciągłość dynastii została utrzymana, gdy Leon VI umierał 11 maja 912 roku w Konstantynopolu.

Dorobek twórczy Leona VI
Jako uczeń patriarchy Konstantynopola, Focjusza, Leon VI był człowiekiem o dużej kulturze umysłowej i wszechstronnym wykształceniu - zachowywał się bardziej jak uczony, niż żołnierz. Interesował się różnymi dziedzinami nauki. Tworzył i inspirował dzieła o rozmaitej tematyce. Jego prace były nasycone licznymi wątkami teologicznymi. Leon VI był autorem pośmiertnego panegiryku na cześć swojego ojca. Pisał liturgiczne poematy, modlitwy, oracje, homilie oraz przemówienia, które wygłaszał w dni świąteczne, przeplatając je reminiscencjami dzieł klasyków i zawiłymi rozważaniami dogmatycznymi. Pisał także poematy o treści świeckiej. Urzeczywistnił zamiar swojego ojca - kodyfikację ustawodawstwa Justynianowego. Kodeks Leona VI dzielił się na 60 ksiąg zawartych w 6 tomach. Ogłosił również niemało własnych, nowych edyktów, z których 113 zostało zebranych w osobnej księdze. Dotyczyły one wielu problemów praktycznych, wyłaniających się w toku funkcjonowania administracji państwowej i kościelnej (korygowały liczne nieprawidłowości i anachronizmy prawa wówczas obowiązującego).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 18 wrzesień 2012 06:10
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Mainfreight Poland uruchamia bezpośrednią linię dorbnicową na Ukrainę i centrum…

Mainfreight Poland uruchamia bezpośrednią linię dorbnicową na Ukrainę i centrum przeładunkowe w Pruszkowie

Mainfreight Poland, będący częścią nowozelandzkiej grupy logistycznej, jednej z największych na świecie, uruchomił hub przeładunkowy...

Magazyn SEGRO najbardziej ekologiczny w Polsce według certyfikacji BREEAM

Magazyn SEGRO najbardziej ekologiczny w Polsce według certyfikacji BREEAM

Nowa część budynku C o powierzchni prawie 15 000 m kw. w SEGRO Logistics Park...

Nowe przepisy dla producentów wyrobów tytoniowych

Nowe przepisy dla producentów wyrobów tytoniowych

20 maja 2019 r. wejdą w życie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj