logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Przyszłość MSP zarobkowego transportu drogowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Przystąpienie Polski do struktur UE zwiększyło z jednej strony możliwości funkcjonowania polskich podmiotów na rynku unijnym, z drugiej -
postawiło krajowych operatorów wobec konieczności spełnienia większych wymagań i oczekiwań, w tym poprawy konkurencyjności cenowej i jakościowej. Z punktu widzenia polityki transportowej istotne jest, by zostały stworzone realne warunki dla rozwoju operatorów i ich funkcjonowania na zasadach obowiązujących w całej Europie, co odnosi się także do poprawy jakości polskiego transportu i dostosowania go do poziomu oraz wymagań obowiązujących w pozostałych państwach Wspólnoty. Trzeba jednak pamiętać, że polscy przewoźnicy weszli na rynek unijny w okresie jego transformacji, w wyniku czego nastąpił wzrost kosztów świadczenia usług przez nakładanie na transport drogowy dodatkowych obciążeń finansowych, związanych z ochroną środowiska oraz korzystaniem z istniejącej infrastruktury transportowej.

Pozycja rynkowa firm transportowych determinowana jest obecnie przede wszystkim przez zmiany zachodzące w układach makroekonomicznych oraz społecznych. Trzeba tu zaznaczyć, że w krajach nowoprzyjętych operatorzy transportowi ponoszą zarówno niższe koszty pracy, jak i obciążone są w mniejszym stopniu kosztami wynikającymi z korzystania z infrastruktury drogowej. W odniesieniu do polskich przewoźników, negatywnym aspektem kosztowym jest tu jednak fatalny stan dróg (związek z szybszym zużyciem fizycznym pojazdów). Wyrównuje się natomiast poziom cen pozyskiwanych w różnych formach środków transportu (leasing, zakup) oraz poziom cen paliwa i remontów oraz stawek ubezpieczeniowych. Należy przypuszczać, że produktywność firm zarobkowego transportu drogowego w Unii powinna wzrastać. Wynikać to powinno przede wszystkim z niwelowania granic fizycznych, administracyjnych, a także celnych oraz ułatwiania dostępu do rynków. Ograniczenie niepotrzebnych czynności oraz wielogodzinnego oczekiwania na przeprawę przez granice (przed akcesją Polski do struktur UE granica zachodnia i południowa naszego kraju była przecież wąskim gardłem w przewozach międzynarodowych) oraz coraz szerszy dostęp do ładunków w dowolnych lokalizacjach Wspólnoty będzie się zapewne przekładać na ograniczenie zjawiska pustych przebiegów. Trzeba jednak zaznaczyć, że zakaz czy ograniczenie kabotażu w krajach unijnych skutecznie ograniczają, a nawet wstrzymują możliwość redukowania pustych przebiegów wielu firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe.

Z chwilą wejścia Polski do Wspólnoty warunki działania MSP transportowych zmieniły się. "Niewidzialna ręka rynku" skreśla bowiem te nieefektywne. Ekonomia jest nieubłagana, małe firmy mają zbyt wysokie koszty w stosunku do osiąganych zysków i to im przypisuje się najmniej szans na funkcjonowanie w dłuższym okresie czasu. Rosnące wymagania klientów wymuszają na firmach świadczenie usług coraz bardziej kompleksowych. Wymaga to nowoczesnego zarządzania i przestrzegania norm jakościowych, które w przyszłości umożliwią skuteczne konkurowanie na rynku Unii. Zdecydowana większość przewoźników operujących na naszym rynku nie jest w stanie samodzielnie sprostać takim wymaganiom. W tej sytuacji naturalną ścieżką rozwoju jest łączenie potrzeb dużych operatorów z możliwościami mniejszych przewoźników. Przykładem może być tu CJ International Ltd., która już od lat buduje wokół siebie grupę mniejszych firm - podwykonawców. Współpraca z nimi zapewnia możliwość rozwoju i zwiększania swoich możliwości przewozowych. A indywidualni przewoźnicy mogą wykorzystać istniejącą strukturę techniczną, finansową, marketingową oraz zalety nowoczesnego zarządzania. Obecnie firma posiada 44 własne licencje na przewozy międzynarodowe. Jednak zasadnicza ich część (około 70%) wykonywana jest przy wykorzystaniu taboru należącego do około 120 przewoźników świadczących usługi w ramach systemu logistycznego CJ International. Taka współpraca jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstw transportowych, jak i dla klientów. Skala występowania więzi kooperacyjnych będzie się najprawdopodobniej zwiększać w miarę rozwoju rynku. Drogą konsolidacji idzie także d. Euroad, który rok temu małym firmom zaoferował ujednolicony program. Jest tam między innymi oferta zakupu pojazdu u wskazanego dealera (po wynegocjowanej cenie i na korzystnych warunkach leasingu), oferta ubezpieczenia z wybranym partnerem, korzystanie z usług określonego operatora telefonicznego, a równocześnie podłączenie pojazdu do systemu informatycznego firmy. Współpracujące firmy mogą liczyć także na pomoc w prowadzeniu księgowości, radców prawnych, itd. Zatem czy, a jeśli tak, to jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu w zarobkowym transporcie drogowym rzeczy? Drobni przewoźnicy mogą szukać swojej szansy realizując zadania w niszach rynkowych, bądź też wykonywać zlecenia dla większych operatorów w ramach podwykonawstwa. Jednak w tym ostatnim przypadku stroną dyktującą warunki kontraktu jest oczywiście operator, co z reguły nie wychodzi na dobre drobnym przewoźnikom, którzy zdecydowali się na taki rodzaj współpracy. Według opinii ekspertów, gospodarka polska w nadchodzących latach będzie się upodabniała do gospodarek "starych" krajów UE.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2007.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 listopad 2007 10:12
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie...

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego…

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się...

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj