logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

KOMODA i logistyka w Europie: Komodalność i Zintegrowane Zarządzanie Ruchem Miejskim

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuł przedstawia koncepcję komodalności oraz wskazuje na jej powiązanie z sektorem towarowym i pasażerskim. W tekście zwrócono uwagę na znaczenie e-logistyki w dążeniu do zrównoważonej mobilności, wynikającej z podejścia Unii Europejskiej, oraz krytyczną analizę projektu KOMODA, którego głównym celem jest opracowanie mapy drogowej z propozycjami działań, prowadzącymi do zdefiniowania zintegrowanej platformy e-logistycznej w Europie. Część końcową artykułu poświęcono na przedstawienie kroków koniecznych do osiągnięcia zintegrowanego zarządzania ruchem miejskim oraz kluczowej roli idei komodalności.

Kontekst komodalności
Koncepcja komodalności staje się coraz istotniejsza w transporcie europejskim i logistyce z powodu zmian w procesach dostaw, produkcji i dystrybucji obejmujących producentów (B2B) i końcowych klientów kupujących dobra (B2B, B2C). Główne zauważalne tendencje to: zmiana lokalizacji centrów produkcyjnych i drastyczny wzrost znaczenia e-commerce. Centra produkcyjne są obecnie rozprzestrzenione w całej Europie i na świecie, z dala od centrali firmy, gdzie zlokalizowano oddziały ds. planowania i zarządzania. W kwestii e-commerce należy podkreślić, iż nie tylko zrewolucjonizowała sposób, w jaki dobra są sprzedawane, ale także jak są dostarczane i jak związane z nimi informacje muszą być zarządzane i udostępniane. Poza wprowadzeniem rosnącego znaczenia drobnicowego podejścia do logistyki (od dużych przesyłek hurtowych do dystrybucji indywidualnej lub paczek), e-commerce jest kluczowym elementem, który rozbudza oczekiwania konsumentów/klientów końcowych pod względem elastyczności, przystępności, szybkości, redukcji kosztów i dostępności informacji w czasie rzeczywistym.

Znaczenie ICT jako narzędzia wspierającego
Rozwiązania ICT są powszechnie używane w celu wsparcia działań związanych z zarządzaniem i działalnością łańcucha logistycznego. Rzeczywiście, wykorzystanie technologii (e-logistycznych) to kluczowy element, który pomaga zaspokoić potrzebę elastyczności, przystępności, szybkości, redukcji kosztów i dostępności informacji w czasie rzeczywistym.
Czas rzeczywisty w logistyce opiera się na odpowiednich infrastrukturach oraz wykorzystaniu narzędzi i systemów ICT (sieci naziemne, mobilne platformy, wyświetlacze oraz urządzenia hand-held w pojazdach, systemy pozycjonowania pojazdów, techniki monitorowania (RFID Tag, kody kreskowe), modele i oprogramowanie do dystrybucji i planowania, narzędzia i usługi wymiany komunikatów oraz racjonalizacji przepływów informacji, itp.), które stopniowo zajmują miejsce systemu EDI, komunikacji telefonicznej i faksowania dokumentów.
 
Komodalność jako odpowiedź na potrzeby nowych użytkowników i osiągnięcie celów UE
Faktem jest, że tylko zoptymalizowane wykorzystanie łańcucha komodalnego (wspieranego przez narzędzia i systemy ICT) może przyczynić się do realizacji celów opisanych powyżej oraz uniknięcia poważnego ograniczenia mobilności, powielania nakładów na infrastrukturę, oszczędności ekonomicznych i degradacji środowiska.
Koncepcja komodalności jest promowana przez Komisję Europejską od czasów Agendy Lizbońskiej jako sposób na zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju konkurencyjności w Europie. Biała Księga "Europejska Polityka Transportu do 2010: czas na decyzje" (EC, 2001) określa potrzebę rozwoju rozwiązań logistycznych wykorzystujących zintegrowane gałęzie transportu. Dodatkowo, zrewidowana wersja Białej Księgi "Europa w ruchu" (EC, 2006), wskazała na optymalizację wykorzystania każdej gałęzi transportu jako sposobu na osiągnięcie prostego i wydajnego systemu transportowego. Ten sam dokument popiera także zastąpienie pojęcia współzawodnictwa pomiędzy gałęziami transportu koncepcją komplementarności. Przykłady inicjatyw Komisji promujących interoperacyjność pojedynczego środka transportu wymienione są w Dyrektywie 2001/16/EC (usługi transportu kolejowego) oraz w dokumencie COM (2004) 392 (transport śródlądowy). Z tej perspektywy koordynacja interesariuszy jest niezbędna do zagwarantowania jakości systemów logistycznych jako całości. Wytyczne podane przez Komisję wskazują, iż wykorzystanie narzędzi i systemów ICT zostało zidentyfikowane jako główny element przyczyniający się do wydajnej i zrównoważonej koordynacji całego łańcucha logistycznego. Z drugiej jednak strony, co zostanie przedstawione poniżej, coraz szersze wykorzystanie narzędzi ICT jest jednym ze słabych punktów, utrudniających osiągnięcie prawdziwie zintegrowanej interoperacyjności w łańcuchu komodalnym.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 07 wrzesień 2012 09:27

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj