logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Optymalizacja nieliniowego zadania transportowo - produkcyjnego dla przetwarzania odpadów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W artykule rozważana jest optymalizacja zadania transportowo - produkcyjnego w odniesieniu do przetwarzania odpadów medycznych. Dla istniejącej sieci punktów gromadzenia odpadów i zakładów ich przetwarzania, zgodnie z przyjętym algorytmem, należy wyznaczyć optymalny pod względem kosztowym rozdział zadań przewozowych do odpowiednich spalarni. Przyjęto, że funkcje określające koszty przerobu są wielomianami drugiego stopnia. Do rozwiązania problemu wykorzystano program napisany w środowisku MatLab bazujący na algorytmie wyrównywania kosztów krańcowych WKK.
WPROWADZENIE
Odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Podział odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikuje je, w zależności od źródła ich powstawania, na 20 grup. Do grupy 18 należą odpady medyczne i weterynaryjne, które są przedmiotem egzemplifikacji metody zaproponowanej w artykule.
Według stanu na 2010 rok w Polsce powstało łącznie 137 mln Mg odpadów, z czego 125 mln Mg stanowiły odpady przemysłowe, a 12 mln Mg odpady komunalne. Szacuje się (dane zmieniają się dość dynamicznie, ale nie one są przedmiotem opracowania), że na składowiska trafia w Polsce ok. 86, 6 % odpadów komunalnych, ponad 10 % jest selektywnie zbieranych i segregowanych (odpowiednio: 6,8 % i 3,3 %), a tylko 3,2 % jest unieszkodliwianych biologicznie i termicznie. Dla porównania w krajach Unii Europejskiej (2008) na około 260 mln Mg odpadów komunalnych tylko 48 % trafia na składowiska, a spalaniu podlega około
20 % odpadów. Warto zaznaczyć, że udział odpadów unieszkodliwianych poprzez spalanie jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo najwięcej spalają Dania (54 %), Szwecja (45 %), Francja (34 %), Niemcy (22 %), ale tylko 7 % spala Hiszpania, 8 % Wielka Brytania, 9 %
Finlandia, 10 % Austria.
Dobrym wskaźnikiem skali problemu odpadów komunalnych jest ilość odpadów
„wytwarzanych” przez jednego mieszkańca: w Polsce jest to liczba 320 kg, a przeciętna unijna wynosi około 700 kilogramów. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj