logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Podejście modelowe a rzeczywistość - zjawisko decouplingu w polsce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Streszczenie: Do końca ubiegłego wieku dążenie do zrównoważenia rozwoju społecznogospodarczego zostało uznane za priorytet polityki gospodarczej w wymiarze zarówno globalnym, jak i regionalnym. Osiągnięcie zgodności kierunków rozwoju europejskiego systemu transportowego z zasadami zrównoważonego rozwoju jest też wiodącym celem Wspólnej Polityki Transportowej realizowanej przez Unię Europejską. W tym kontekście pojawia się pojęcie decouplingu, czyli zerwania zależności między rozwojem gospodarki i transportu. Uznano bowiem, że między sprzężeniem transportu i gospodarki a procesem równoważenia rozwoju transportu zachodzi sprzeczność, jednak na ile te zjawiska wzajemnie się wykluczają jest już przedmiotem dyskusji specjalistów.
Decoupling jest pojęciem stosunkowo nowym, dlatego w literaturze przedmiotu omawiane są różne jego definicje oraz dokonywane są wstępne próby jego kwantyfikacji. Celem podjęcia badań opisanych w artykule jest wpisanie doświadczeń związanych z dynamicznym rozwojem transportu w Polsce w okresie transformacji systemowej w dyskusję nad istotą i metodami wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu, w tym ideą decouplingu.
Analizowany model P. Tapio nie sprawdza się w odniesieniu do państw takich jak Polska w okresie 1990-2007. Zestawienie wskaźników opartych na badaniu stóp wzrostu PKB i wolumenu pracy przewozowej pozwala zdiagnozować sytuację jako sprzyjającą couplingowi lub decouplingowi lecz nie mówi o jej wartości z punktu widzenia rynku i społeczeństwa,.
Jakościowa ocena danego sektora gospodarki zależy bowiem nie tylko od kosztów, ale i od korzyści, jakie ten sektor generuje. Zestawienie obu kategorii w postaci wskaźnika zrównoważenia transportu (WZT) i następnie zderzenie go z tempem rozwoju gospodarki obrazowałoby stan zrównoważenia transportu na danym obszarze. Celem polityki transportowej nie powinien być więc decoupling, lecz zwiększanie efektywności funkcjonowania transportu, wyrażoną ilorazem efektów (korzyści) do nakładów (kosztów).
Reasumując, za cel rozwojowy należy uznać obniżanie transportochłonności gospodarki, przy zachowaniu niemalejącego udziału tego sektora w tworzeniu PKB.
1. O DECOUPLINGU
W literaturze przedmiotu panuje zgoda co do faktu istnienia zależności między wzrostem gospodarczym a rozwojem transportu sensu largo. (...)

Artykuł zawiera 26050 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

4. edycja konferencji Dąbrowa Górnicza - Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive - Kierunek Dąbrowa Górnicza, która...

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

Grupa Kapitałowa OT Logistics przystąpiła do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom", której celem jest wspieranie pracowników...

Najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne Biedronki otwarto w Gorzowie Wielkopolskim

Najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne Biedronki otwarto w Gorzowie Wielkopolskim

Inteligentny system oświetlenia, kompletacja głosowa czy bezpieczna wielowarstwowa podłoga – to tylko niektóre z innowacji...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj