logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transporcie drogowym Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Regulacje polskiego prawa transportowego mają swoje źródło w różnych aktach prawnych: akty normatywne prawa polskiego oraz akty wykonawcze do ustaw. Niewątpliwe najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie jest Kodeks cywilny oraz regulacje zawarte w Prawie przewozowym. Ogromne znaczenie mają też źródła prawa międzynarodowego, jako że przewozy tego rodzaju zajmują coraz większy wolumen w przewozach ogółem oraz odgrywają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania gospodarki.

Podstawowy zbiór regulacji krajowych znajduje się w Kodeksie cywilnym, opublikowanym po raz pierwszy w 1964 roku w Dzienniku Ustaw pod numerem 16, pozycja 93. Przepisy dotyczące bezpośrednio przewozu zawarto w tytule XXV. Spisano tu zestawienie 20 artykułów dotyczących przewozu, przepisów ogólnych oraz regulacji, odnoszących się jedynie do przewozu osób albo rzeczy.

Przepisy te w sposób ogólny i jedynie ramowy normalizują jakże rozległą i problematyczną tematykę przewozu. Stanowią jednak model wzorca dla innych aktów prawnych, które w sposób bardziej szczegółowy regulują poszczególne gałęzie transportu. Taka więź między przepisami szczegółowymi a Kodeksem cywilnym została określona w art. 775 k.c.: "przepisy tytułu niniejszego stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami". Wydawałoby się zatem, że te regulacje nie mają większego zastosowania w praktyce. Niestety, nawet prawodawstwo dotyczące unormowań poszczególnych gałęzi transportu posiada luki prawne. W takich sytuacjach należy odwołać się właśnie do ogólnych przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to przede wszystkim prawa zastawu na przesyłce, roszczeń regresywnych czy domniemania, że przesyłka została przyjęta do przewozu w należytym stanie. Ponadto, zgodnie z art. 774 przepisy k.c. stosuje się do przewozów odbywających się na podstawie umowy i za wynagrodzeniem.

Drugim najważniejszym aktem normatywnym, regulującym problematykę dokumentacji dla transportu drogowego, jest Ustawa Prawo przewozowe. Po wieloletniej dyskusji nad twierdzeniami i założeniami prawa transportowego oraz sugestiach ze strony praktyków, została uchwalona 15 listopada 1984 i opublikowana w Dzienniku Ustaw 1984 nr 53 poz. 272. Jest to przykład nowatorskiego podejścia na tle Europy w dziedzinie przewozów, jako że stworzono po raz pierwszy akt prawny ujednolicający regulacje w większości gałęzi transportowych. (...)

Ostatnio zmieniany piątek, 09 sierpień 2013 10:59

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj