logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Śródlądowe drogi wodne w Polsce i ich klasyfikacja Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Transport śródlądowy przez lata był w Polsce zaniedbywany, przez co znacznie pogorszyły się warunki żeglugowe na rzekach. Obecnie dominują przewozy na trasach krótkich i lokalnych. Podejmowane są jednak kroki w celu zatrzymania procesu dekapitalizacji śródlądowych dróg wodnych.

Transport wodny ma wiele zalet, które nie są w pełni wykorzystywane. Żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie w systemie transportowym kraju. W porównaniu do innych polskich rzek Odra ma największe znaczenie dla transportu wodnego śródlądowego.

Zadania gospodarki wodnej
Dział gospodarki o nazwie gospodarka wodna zajmuje się metodami i środkami kształtowania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych oraz podziemnych. Wody powierzchniowe pełnią różnorodne funkcje. Do najważniejszych z nich należą:

1. funkcja transportowa, czyli wodne przewozy śródlądowe towarów oraz pasażerów, umożliwiające funkcjonowanie portów, przeładowni i stoczni rzecznych;
2. funkcje przemysłowa i komunalna, traktujące rzekę jako miejsce ujęcia wody dla przemysłu i ludności, a jednocześnie odbiornik ścieków przemysłowych i komunalnych;
3. funkcja rolnicza, mająca na celu utrzymanie właściwych stosunków wodno-glebowych oraz nawadnianie terenów wykorzystywanych pod uprawę;
4. funkcja energetyczna, do której należy wykorzystanie siły przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej;
5. funkcje sportowo-rekreacyjna i turystyczna, czyli wykorzystanie rzeki jako miejsca do spędzania wolnego czasu i promowania aktywnego wypoczynku.

Zakres zadań gospodarki wodnej definiuje ustawa o działach administracji rządowej. Obejmuje on sprawy:

1. kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2. utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
3. budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4. ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5. funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
6. współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu.

Artykuł zawiera 27780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2016 09:04
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj