Logo
Wydrukuj tę stronę

Współpraca kluczem do rozwoju logistyki miejskiej

Współpraca kluczem do rozwoju logistyki miejskiej Fot. FM Logistic

Najnowsze badanie, przeprowadzone przez firmy Roland Berger i FM Logistic, określa wyzwania stojące przed rozwijającą się logistyką miejską.

Rynek logistyki miejskiej do roku 2030 będzie rósł średnio 8 proc. rocznie - przewidują eksperci w badaniu przeprowadzonym przez FM Logistic i firmę konsultingową Roland Berger. Mając na uwadze, że transport kołowy odpowiada za około 20 proc. ruchu i 30 proc. emisji dwutlenku węgla w miastach oraz że obsługa logistyczna rozwijającego się handlu internetowego jest bardzo trudna, gdy jej infrastruktura jest rozproszona, łatwo wyciągnąć wnioski o konieczności podjęcia działań, by logistyka miejska funkcjonowała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Badanie "Urban logistics faced with economic and environmental challenges" ("Logistyka w obszarach miejskich w obliczu wyzwań gospodarczych i ekologicznych") oparto na analizach wewnętrznych oraz na cyklu 20 wywiadów z ekspertami w dziedzinie logistyki w obszarach miejskich i spedytorami działającymi w różnych branżach. Wskazuje ono na współpracę prywatnych firm logistycznych, informatycznych, urzędów państwowych i lokalnych jako jedyny sposób, który zapewni optymalizację przepływu towarów do miast i w ich granicach, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb klientów.

Więcej dostaw do domu
10 proc. mieszkańców miast w 13 krajach objętych badaniem odbiera jedną przesyłkę dziennie. Ponad jedna trzecia (37 proc.) mieszkańców miast we Francji korzysta z dostaw produktów spożywczych do domu, przy czym w Paryżu wskaźnik ten wynosi aż 60 proc. W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza coraz więcej miast uchwala przepisy ograniczające korzystanie z pojazdów napędzanych paliwami płynnymi. Od Kopenhagi po Stuttgart i Paryż - miasta w całej Europie planują wprowadzić lub już wprowadzają zakaz korzystania z pojazdów zasilanych olejem napędowym.

Trzy kroki w kierunku zrównoważonej gospodarki
Wyniki badania wskazują na trzy możliwości optymalizacji efektywności branży logistycznej w obszarach miejskich:
- wprowadzenie wspólnych norm, na przykład pod względem wymiarów przesyłek, by usprawnić obsługę przeładunku;
- współdzielenie zasobów magazynowych i transportowych poszczególnych podmiotów;
- optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej: korzystanie z buspasów podczas przewozu towarów w porze nocnej, transport multimodalny (łączenie transportu kołowego, kolejowego, drogą morską) itp.

W co inwestować?
W badaniu opisano również trzy priorytety inwestycyjne w obszarze nowych technologii:
- zbieranie i udostępnianie danych na temat przestrzeni miejskich, by zapewnić lepsze planowanie tras przejazdu i śledzenie przesyłek;
- automatyzacja obsługi magazynów, by zwiększyć tempo i poprawić dokładność realizacji zamówień;
- korzystanie z efektywnych ekologicznie środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, gazem lub wodorem), które zapewniają wysoką wartość operacyjną i ograniczają wpływ na środowisko naturalne.

- Podmioty z branży logistyki w obszarach miejskich muszą wspólnie przemyśleć dotychczasowe praktyki, by reagować na potrzeby klientów, a jednocześnie dbać o rachunek ekonomiczny i środowisko naturalne - powiedział Xavier Prévost, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i systemów informatycznych w FM Logistic.

Ważne inicjatywy
Na całym świecie uruchomiono liczne projekty służące optymalizacji przepływu towarów i informacji w aglomeracjach miejskich.

- Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne pojawiają się na każdym etapie łańcucha wartości, od transportu i magazynowania po obsługę zwrotów. Zmieniają dotychczasowy sposób obsługi ostatniego etapu dostawy przez firmy logistyczne, a także nastawienie klientów i konsumentów, podnosząc jakość wskaźnika kosztu do gwarantowanej wartości i obsługi klienta, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne - powiedział Gabriel Schillaci, dyrektor ds. transportu, logistyki i usług mobilnych w paryskim oddziale firmy Roland Berger.

Firma Mole Solutions w Wielkiej Brytanii uruchomiła pilotażowy projekt wykorzystania kapsuł w podziemnym transporcie towarów w Southampton. We Francji FM Logistic i firma Novaxia z branży nieruchomości nawiązały współpracę w zakresie uruchamiania tymczasowych centrów usług logistycznych w opuszczonych obiektach w mieście. Współfinansowany przez region Ile-de-France projekt nosi nazwę "PLUME". W roku 2018 w Chapelle, międzynarodowej dzielnicy Paryża, otwarto centrum usług logistycznych "The Logistics Hotel", wielokondygnacyjny magazyn z terminalem kolejowym, umożliwiający ograniczenie transportu kołowego.

Źródło: FM Logistic

O logistyce miejskiej czytaj także:
- CityLogin - ekologiczna logistyka miejska FM Logistic
- Wodorowe taksówki w socjalnej flocie Hagi
- Logistyka podziemna, czyli innowacyjna inwestycja SEGRO w Paryżu

 

O logistyce ostatniej mili piszemy więcej w czasopiśmie Logistyka 5/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 listopad 2020 12:57
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny