Logo
Wydrukuj tę stronę

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny coraz bliżej

Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, m.in. zarządzające Bazą Danych Odpadowych oraz Giełda Papierów Wartościowych podpisały listy intencyjne ws. inicjatywy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL).

Dzięki informacjom z PCOL KAS będzie mogła m.in. weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura. System będzie także przyczyniać się do uszczelnienia systemu podatkowego. Przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być także wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów oraz pomóc w wykrywaniu ich nielegalnych składowisk.

Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową Polski Cyfrowy Operator Logistyczny zostanie przygotowany do przeprowadzenia pilotażu E-CMR i E-listu przewozowego oraz aby odpowiadać potrzebom KAS w obszarze uszczelniania systemu podatkowego. Ma także uwzględniać przygotowywane założenia do wdrożenia e-faktury. KAS, dzięki informacjom z PCOL, będzie mogła weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura/rachunek. PCOL będzie mógł dostarczać informacje na temat zlecającego i odbierającego transport oraz stron rozliczenia usługi transportu. To pomoże uszczelnić system podatkowy, będzie też dużym uproszczeniem obiegu dokumentów dla użytkowników platformy PCOL.

- Inicjatywa, do której przystępuje Krajowa Administracja Skarbowa, wpisuje się doskonale w kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024. Informatyzacja usług takich jak elektroniczny list przewozowy, realizowany w ramach innowacyjnego projektu przez GPW, w połączeniu z automatyzacją i digitalizacją usług KAS, przełoży się na uszczelnienie systemu podatkowego i zapewni przedsiębiorcom wykorzystanie najnowszych technologii w prowadzonej przez nich działalności - powiedziała Magdalena Rzeczkowska - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach planowanej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zarządzającym Bazą Danych Odpadowych przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów. W przypadku pojazdów z zarejestrowanym rodzajem ładunków (odpady, materiały niebezpieczne i mogące mieć negatywny wpływ na środowisko) - Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) będzie mógł udostępniać dane dotyczące pozycji, na przykład takich jak miejsca przekroczenia granicy czy miejsca docelowego rozładunku - co może pomóc w wykrywaniu nielegalnych transportów i składowisk odpadów.

- Utworzenie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli m.in. na pilotażowe przetestowanie mechanizmu monitorowania przewozu odpadów z wykorzystaniem urządzeń GPS w naszym kraju. Dzięki nowej inicjatywie pozyskane informacje pozwolą na wdrożenie bardziej skutecznych rozwiązań przeciwdziałającym nielegalnemu transportowi odpadów w Polsce - powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, całopojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na polskim rynku logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.

- GPW ma blisko 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych - jest to też projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski - podkreślił Marek Dietl, Prezes GPW i współautor koncepcji PCOL.

Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie. Działalność Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli na oszczędności po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży, realizujących przewozy polskich przewoźników.

- Projekt Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego opracowany i koordynowany przez GPW to pierwsze wdrożenie, które jest efektem działalności w ramach Programu Synergia. To też dowód, że państwo jest w stanie bardzo efektywnie wspierać sensowne i prorynkowe projekty i to poza bieżącą polityką. Wspieramy PCOL przy kontaktach na poziomie administracji, bo poza biznesową działalnością GPW ma on bardzo ważne funkcje dla Państwa. Projekt może realnie pomóc uszczelnić system podatkowy oraz pomóc identyfikować wwożone do Polski transporty odpadów, a także może pomóc w implementacji rozporządzenia unijnego nakazującego cyfryzację dokumentów w logistyce. Celem PCOL-a jest też ochrona polskiej gospodarki poprzez zapobiegnięcie odpływu wielomiliardowego kapitału w postaci marż oraz wrażliwych informacji o transportach poza granice kraju - na rzecz zagranicznych podmiotów - powiedział Łukasz Turkowski, koordynator Programu Synergia Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Polski rynek Transportu, Spedycji i Logistyki jest wart rocznie około 140 mld złotych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

O cyfryzacji czytaj także:
- Pandemia motorem napędowym cyfrowej transformacji
- Polska awansuje w światowym rankingu cyfryzacji
- Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych ułatwią transformację cyfrową

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 maj 2021 11:17
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania