Zaloguj się

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych ułatwią transformację cyfrową

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło konkurs - krajową preselekcję, której celem jest wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Zainteresowane instytucje i organizacje świadczące już usługi wsparcia cyfrowej transformacji mogą przesyłać swoje aplikacje do 1 marca 2021 r. Nabór na EDIH ma charakter trójstopniowy i odbywa się jako część programu Komisji Europejskiej - Cyfrowa Europa. Wskazując najlepsze polskie ośrodki cyfrowe Polska wpisuje się tym samym w europejską inicjatywę na lata 2021-2027 wynikającą z programu Cyfrowa Europa. Utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, będzie służyło wsparciu cyfrowej transformacji przedsiębiorców. Ma to szczególne znaczenie w sektorze małych i średnich firm, gdzie istnieje znaczne zapotrzebowanie na wdrażanie najnowszych rozwiązań cyfrowych. Cyfryzacja gospodarki ma kluczowe znaczenie w trakcie pandemii oraz po jej ustaniu. Jest kołem zamachowym dla nowych modeli biznesowych i nowych przewag konkurencyjnych.

- Kierowany przez mnie resort wskaże kandydatów na kilkanaście Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, które dołączą do elitarnego grona najlepszych europejskich ośrodków i wesprą przedsiębiorców w stworzeniu planu transformacji cyfrowej, dostępie do aktualnej specjalistycznej wiedzy, w testowaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. EDIH-y będą świadczyć również pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości, oraz stworzą synergię między ośrodkami w kraju i za granicą w zakresie wybranych specjalizacji tematycznych - powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych
Usługi oferowane przez EDIH-y umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Budżet przewidziany na działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w horyzoncie 2021-2027 wynosi 110 mln euro.
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą oferować pakiet usług wspierających cyfrową transformację, składający się z działań w zakresie:
- informacyjno-promocyjnym,
- demonstracyjnym,
- edukacyjno-szkoleniowym,
- doradczym,
- wdrożeniowym.
W przypadku małych i średnich firm usługi świadczone przez EDIHy będą nieodpłatne albo częściowo odpłatne.
Ponadto, Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą świadczyć także pomoc administracji państwowej w cyfryzacji jej działań oraz świadczonych przez nią usług publicznych. Docelowo mają być pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy oraz administracja publiczna, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia, start-up'y).

Więcej informacji o procedurze aplikacji.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

O cyfryzacji czytaj także:
- Polska wśród europejskich liderów otwierania danych
- Poczta Polska organizuje własny software house
- Europejska Federacja Chmur z udziałem Polski

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 01 luty 2021 13:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe