logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Istota i znaczenie usług logistycznych w gospodarce
Warunkiem zidentyfikowania specyfiki usług, które w sposób znaczący wskazują na ich odmienność od dóbr materialnych, stanowi zestaw ich cech (niematerialność, jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji, niejednolitość, nietrwałość, brak możliwości nabycia usług na własność, substytucyjność i komplementarność). Ciężar gatunkowy poszczególnych cech bywa zmienny i jest on uzależniony między innymi od rodzaju usługi, miejsca i czasu jej świadczenia oraz podmiotu, który daną usługę świadczy. Niekiedy na te cechy wpływają sami usługobiorcy, jak i inne czynniki, takie jak: uwarunkowania historyczne, społeczne, ekonomiczne itp.
Te same warunki odnoszą się do usług logistycznych, których głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb logistycznych podmiotów gospodarczych i ludności. Usługa logistyczna jest swoistym produktem, który zawiera zbiór życzeń i oczekiwań klienta. W takiej interpretacji usługa logistyczna stanowi zorganizowanie przez firmę zewnętrzną procesu transportowania i magazynowania produktów wraz z pełną obsługą formalno - prawną. W takim rozumowaniu należy podkreślić, że usługa logistyczna nie jest tożsama z klasyczną usługą transportową czy spedycyjną, ze względu na to, że zawiera w sobie znacznie szerszy zakres obsługi. Analogicznie, przedsiębiorstwa logistyczne świadczą znacznie szerszy zakres usług niż przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi transportowe czy czystą spedycję. Należy jednakże za znaczyć, że w palecie usług logistycznych zazwyczaj znajduje się usługa transportu, co wynika z substytucyjności usług logistycznych wobec usług transportowych. Stąd też, w zakres usług logistycznych wchodzą wykonywane zarobkowo różnorodne usługi z branży spedycji, transportu, magazynowania, wraz z pełnym zakresem tak zwanych usług pokrewnych oraz takich, które wspomagają i usprawniają proces przepływu dóbr w systemie logistycznym.
Rola usług w gospodarce nabrała szczególnego wymiaru w chwili, gdy rozwój przedsiębiorstw uwarunkowany został dążnością do posiadania jak najnowocześniejszych (w tym najsprawniejszych) rozwiązań techniczno - organizacyjnych. Wynikiem tego jest coraz powszechniejsze korzystanie przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe z ofert firm zewnętrznych (outsourcingu), również w od niesieniu do usług logistycznych.

Zakres usług logistycznych w transporcie wodnym
Współczesne podejście do zarządzania transportem, w odniesieniu do wszystkich gałęzi transportu, postuluje całościowe podejście do procesu przemieszczania ładunków. Odnosi się to również do transportu wodnego, dla którego postulat integracji działań w procesie transportu dotyczy nieujmowania (zawężania) go jako tylko połączenia z portu do portu, ale podkreśla traktowanie tego transportu jako jednego z odcinków łańcucha logistycznego w operacjach transportowych, gdzie jak w każdej gałęzi transportu przewóz rozpoczyna się u nadawcy ładunku, a kończy u odbiorcy. Przedstawione ujęcie funkcjonowania transportu wodnego stanowi determinantę jego konkurencyjności, gdyż przyczynia się do poprawy obsługi procesów transportowych. Jest ona możliwa w sytuacji bezpośredniego transportu z krajowych portów, a także przejęcia przez transport wodny większej ilości przewożonych ładunków w relacjach krajowych i międzynarodowych od transportu drogowego. Ze względu na to, że w takim ujęciu ładunek jest sprawnie przewożony w łańcuchu logistycznym od nadawcy do odbiorcy, niemalże (od drzwi do drzwi), powoduje, że znacznie poprawia to parametry obsługi ładunku w portach, wzrasta ich konkurencyjność, a tym samym korzystnie wpływa na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Kładzenie szczególnego nacisku Unii Europejskiej na promowanie tego rodzaju żeglugi jest wynikiem upatrywania w niej możliwości bycia alternatywą dla dominującego w Europie transportu samochodowego i rozłożenia ciężaru przewożonych przez niego ładunków na inne gałęzie transportu. Realizacja nałożonych zadań na żeglugę morską bliskiego zasięgu w znacznej części uzależniona jest od oferty usługowej portów morskich. Chodzi tu o różnorodne usługi portowe, począwszy od tradycyjnych funkcji usługowych portu morskiego (głównie obsługi statków), aż do kompleksowych do usług logistycznych, świadczonych na rzecz właściciela ładunku. Wychodząc z założenia, że porty mają się stać podstawowymi i aktywnymi elementami lądowo - morskich łańcuchów logistycznych, to w swoim pakiecie usług, oprócz przeładunku muszą oferować wszystkie pozostałe, konkurencyjne obszary działalności. Porty już w chwili obecnej, dostosowując się do wymagań rynku stały się naturalnym miejscem koncentracji kilku płaszczyzn działalności gospodarczej: transportowej, produkcyjnej, handlowej i dystrybucyjnej. Powoduje to, konieczność powstawania klastrów logistycznych integralnie powiązanych z portami, które będą w stanie zapewnić klientom taką ofertę obsługi, która będzie miała nowy wymiar jakościowy. Ten nowy wymiar to świadczenie usług portowych i logistycznych w systemie wzrastających wymagań, co do szybkości, terminowości, niezawodności i kompleksowości. Klaster logistyczny w swojej ofercie ma świadczenie usług transportowych, składowych, spedycyjnych, przeładunkowych, magazynowych oraz posiada możliwości realizacji tak zwanych usług dodatkowych, świadczonych na rzecz ładunku: przepakowywanie, uszlachetnianie, formowanie partii dla mniejszych odbiorców, atestowanie i inne. Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości tych usług, konieczne jest aby wszelkie czynności w porcie realizowane były przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 18 maj 2012 12:02

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj