logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Dostawcy jako zewnętrzni interesariusze przedsiębiorstwa Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nieoczekiwane i szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu to ogromne wyzwanie dla każdego podmiotu gospodarczego. Zdaniem G. Nizarda naciski wywierane przez środowisko na przedsiębiorstwo przejawiają się w trzech głównych formach.

Po pierwsze następuje skrócenie czasu, jakim dysponuje firma na wypracowanie swojej odpowiedzi na nowe wymagania otoczenia. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji nie jest w stanie wychwycić wszystkich zmian zachodzących w środowisku i się do nich dostosować. Czas, którym powinno dysponować przedsiębiorstwo, aby prawidłowo zareagować na zmiany otoczenia jest zdecydowanie dłuższy od tego, którym rzeczywiście firma dysponuje, a to prowadzi do rozwierania się tzw. nożyc czasu reakcji. Po drugie - występuje spiętrzenie sprzeczności - przedsiębiorstwo powinno odnieść sukces w krótkim okresie, a jednocześnie inwestować długookresowo, śledzić zmiany w otoczeniu, przekładać je na zmiany w strategii. Po trzecie następuje dezorganizacja priorytetów, które stają się płynne; zazwyczaj czas na realizację poszczególnych zadań jest zbyt krótki, by je dokończyć, zostawia się więc jedne zadania i przechodzi do kolejnych.

W takiej sytuacji, w turbulentnym otoczeniu, trwałość i pewność to coś, wydawałoby się - nieosiągalnego. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa powinny rezygnować z dążeń do uzyskania stabilizacji w poszczególnych obszarach swojej aktywności - jest to nawet stan pożądany, pozwalający na rozwój i sukces organizacji.
W literaturze znajdujemy stanowisko Y. Allaire’a i M. Firsirotu, zdaniem których przedsiębiorstwo zastosować może trzy metody, które pozwolą na zmniejszenie niepewności i ograniczą wrażliwość firmy na zagrożenia płynące z otoczenia. Są to:
- metoda technokratyczna, polegająca na wykorzystywaniu najlepszych technik prognozowania do przewidywania przyszłych zmian otoczenia i do opracowywania planów dotyczących działania w tym otoczeniu. Wydaje się jednak, że wobec szybkości i intensywności zachodzących zmian, metody te mogą okazać się bezsilne.
- metoda strukturalna, sprowadzająca się do nadawania przedsiębiorstwu struktury elastycznej, reagującej na wyzwania otoczenia. Jest to jednak metoda kosztowna i nie zawsze przynosząca zamierzone efekty.
- metoda polityczna, obejmująca kreowanie lub kontrolowanie przyszłości firmy poprzez podporządkowywanie lub eliminację źródeł niepewności. Wśród działań z zakresu tej metody wymienić należy: kształtowanie kontekstu technologicznego, kształtowanie rynków i konkurencji, kształtowanie otoczenia społeczno-politycznego.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na ostatnie z wymienionych działań, a mianowicie na obszar kształtowania otoczenia polityczno-społecznego. Zdaniem wskazanych autorów obejmować może ono np. lobbing, uzyskiwanie rządowych funduszy na finansowanie projektów w dziedzinie B+R lub na inwestycje kapitałowe, negocjowanie kompromisów z innymi grupami nacisku i podmiotami występującymi na scenie politycznej oraz, co znamienne wobec celu niniejszego opracowania, podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Artykuł zawiera 29590 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 20 styczeń 2016 08:17
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

OT Logistics S.A. rozszerza skład zarządu

Rada nadzorcza spółki OT Logistics S.A. powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka, dotychczasowego dyrektora Dywizji...

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na…

Grupa GEFCO wspiera logistycznie rejs Bimedia Challenge z Alaski na Grenlandię

Grupa GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider w logistyce dla branży...

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj