logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Identyfikacja i prawne instrumenty zapobiegania ryzyka w transporcie produktów rolno-spożywczych - cz. 1 Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności jest bardzo ważnym aspektem rynku Unii Europejskiej. Jak trafnie zauważa unijny ustawodawca w preambule do Rozporządzenia nr 178/2002, przyczynia się on do zdrowia i ogólnego dobra obywateli oraz do ich interesów socjalnych i gospodarczych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności niezmiernie ważne jest uwzględnienie wszystkich aspektów procesu jej produkcji, począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta. Każdy z tych elementów może mieć potencjalny wpływ na jej jakość i zdrowotność. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje transport produktów rolno-spożywczych - jako ogniwo łańcucha dostaw, który może nieść za sobą wiele zagrożeń. Z jednej strony może on być niewłaściwie wykonywany, co potencjalnie prowadzi do rozprzestrzeniania się chorób wśród ludzi i zwierząt lub może prowadzić do ujawnienia wad w produktach w toku jego wykonywania. Transport, jako pewien proces, należy rozpatrywać na kilku etapach - przygotowanie (pakowanie, mrożenie, utrwalanie) żywności, jej załadowanie, faktyczne wykonywanie przewozu oraz rozładunek. Na każdym z nich może dojść do nieprawidłowości. Produkt może być wadliwie wytworzony lub zapakowany albo właściwie przygotowany do transportu, który odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [Renn 2005, s. 1061-1071]. Stąd też wykonywanie transportu wymaga ustalenia i identyfikacji różnego typu ryzyka.

Problematyka dotycząca zasad transportu produktów rolno-spożywczych jest uregulowana na płaszczyźnie unijnej oraz krajowej. Przyjęte rozwiązania prawne służą - jak zaznaczono powyżej - zapewnieniu bezpieczeństwa żywności poprzez stosowanie właściwych wymogów transportu. Nad ich przestrzeganiem czuwają specjalnie powołane do tego organy.
Celem artykułu jest próba identyfikacji zagrożeń występujących w toku wykonywania przewozu produktów rolno-spożywczych. Wyeliminowanie ryzyka związanego z transportem prowadzi do spełnienia wymagań szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. Ponadto, artykuł zmierza do wskazania instrumentów prawnych stosowanych na szczeblu unijnym i krajowym, które służą zapewnianiu właściwego transportu. Podstawową metodą zastosowaną w pracy była dogmatyczna analiza aktów prawnych, w tym metoda deskryptywna. Badaniu zostały poddane zarówno akty prawne polskie, jak i unijne. W pracy wykorzystano także literaturę przedmiotu.

Poprawne wykonanie transportu produktów rolno-spożywczych, tak, by jego przedmiot nie stracił na swej wartości i jakości, jest uzależnione od wielu czynników [Dani, Deep 2010, s. 398]. Istotne znaczenie ma w tym zakresie czynnik ludzki, bowiem najczęściej to jego działanie lub zaniechanie prowadzi do wystąpienia nieprawidłowości w wykonywaniu przewozu.
W 2010 roku zostały w USA przeprowadzone badania zmierzające do ustalenia najczęstszych czynników prowadzących do zachwiania bezpieczeństwa żywności podczas transportu [Ackerley, Sertkaya, Lange 2010, s. 215]. Grupa ekspercka, wskazała łącznie 15 zagrożeń, z czego 5 uznała za sztandarowe i najczęściej występujące (tabela nr 1).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Identyfikacja i prawne instrumenty zapobiegania ryzyka w transporcie produktów rolno-spożywczych - cz. 2

Ostatnio zmieniany czwartek, 15 wrzesień 2016 07:31

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj