logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw Polecamy!

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Według definicji przyjętej przez Unię Europejską, za port uważane jest miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek i rozładunek, a pasażerom wejście na/lub zejście z pokładu statku. Zgodnie ze współczesną definicją, port morski stanowi: "logistyczny i gospodarczy węzeł w systemie transportu globalnego o silnym morskim charakterze, w którym koncentruje się funkcjonalnie i przestrzennie różnorodna działalność bezpośrednio lub pośrednio związana z łańcuchami logistycznymi, których częścią pozostają lądowo-morskie łańcuchy transportowe".

Z techniczno - ekonomicznego punktu widzenia porty są węzłami komunikacyjnymi, pełniącymi rolę łącznika między transportem morskim a lądowym. Jednocześnie są też złożonymi organizmami gospodarczymi, realizującymi poza główną funkcją transportową, funkcje handlowe, przemysłowe, logistyczno - dystrybucyjne oraz miastotwórcze i regionotwórcze. Strategiczne znaczenie portów w międzynarodowym handlu i transporcie wynika głównie z tego, że stanowią one początkowe i końcowe punkty transportu morskiego, ważnego ogniwa w lądowo - morskich łańcuchach transportowych, które jednorazowo mogą obsłużyć największą ilość ładunków. Porty morskie jako multimodalne węzły transportowe stanowią także początkowe i docelowe punkty transportu kolejowego, samochodowego i rzecznego, biorące udział w transportowej obsłudze portów i przewozie towarów światowego handlu zagranicznego i tranzytu. Porty morskie są biegunami wzrostu i podstawowymi organizmami gospodarczymi miast i regionów nadmorskich. Są one dogodnym miejscem lokowania różnorodnej działalności gospodarczej, w tym przemysłowej, co powoduje konieczność koncentracji ładunków na ich terytoriach. Port stanowi także ogólnodostępne centrum informacji o ładunkach, środkach transportu, potencjale przeładunkowym portu, możliwościach dowozowo - odwozowych ładunków do/z portu. W konsekwencji rozwój funkcji portowych jest determinantą rozwoju miast i regionów nadmorskich. Porty morskie i transport wodny (morski i śródlądowy) są najważniejszymi elementami łańcucha logistycznego w handlu międzynarodowym. Obserwowany dynamiczny wzrost wolumenu światowego handlu stanowi stabilną podstawę rozwoju portów i transportu morskiego. W teorii i praktyce duże porty morskie, o przeładunkach powyżej 1,5 mln ton, są utożsamiane z międzynarodowymi centrami logistycznymi.

Porty morskie są obszarem (wodnym i lądowym), w którym skoncentrowany jest kapitał, potencjał techniczny (infrastruktura i suprastruktura portu), wiedza, informacja, innowacje, wykwalifikowane kadry oraz przedsiębiorstwa sektora Transport, Spedycja, Logistyka (TSL), świadczące kompleksowe usługi wobec osób, środków transportu i ładunków krajowego handlu zagranicznego i tranzytu. Do najważniejszych usług świadczonych w portach zalicza się: przeładunek towarów w określonych relacjach i z zastosowaniem odpowiednich technologii, składowanie, manipulacje, przewozy wewnątrzportowe, czynności rzeczoznawcze i kontrolne, spedycję, pilotowanie, holowanie i cumowanie statków, zaopatrywanie statków w paliwo, wodę, materiały sztauerskie i energię elektryczną, remonty, wynajem nabrzeży wraz z wyposażeniem i usługi logistyczno - dystrybucyjne.

Porty morskie krajów Unii Europejskiej, obok funkcji transportowej, handlowej, przemysłowej, miastotwórczej i regionotwórczej, od wielu lat pełnią także funkcje logistyczno - dystrybucyjne. Polska, wdrażając politykę transportową i morską UE, jest zobowiązana realizować koncepcję budowy infrastruktury technicznej portowych centrów logistycznych jako elementu krajowego systemu logistycznego.
Centra logistyczne to brakujące ogniwo polskiego systemu transportowego. W polskich portach morskich istnieje pilna potrzeba i odpowiednie warunki do zorganizowania centrów logistycznych. Portowe centra logistyczne będą stanowić element europejskiego i polskiego systemu logistycznego, zwiększając konkurencyjność polskich portów. Zgodnie z polityką transportową i morską UE, a przede wszystkim w celu zwiększenia konkurencyjności, polskie porty morskie formułują swoje misje lub cele strategiczne jako dążenie do rozwoju w kierunku multimodalnego centrum logistyczno - dystrybucyjnego.

Artykuł zawiera 16900 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 4/2012.

Ostatnio zmieniany piątek, 02 sierpień 2013 10:35
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

15 października 2016 roku w Stanisławowie k. Pruszcza Gdańskiego pracownicy Grupy Raben posadzili ponad 1500...

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Jaworzno oraz polski producent Solaris Bus & Coach podpisały 5 października 2016...

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group wybuduje nowy park logistyczny w pobliżu Poznania. Będzie to drugie centrum w tej...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj