Logo
Wydrukuj tę stronę

Kto dokonuje rejestracji transportu w systemie EKAER?

Firma niemiecka złożyła zamówienie na okna w polskiej firmie produkcyjnej. Zgodnie z treścią zamówienia producent okien jest zobowiązany do zorganizowania transportu i dostarczenia zamówionego towaru do klienta na Węgrzech, któremu klient niemiecki odsprzedał okna. W związku z powyższym, kto powinien dokonać rejestracji numeru EKAER  i jak powinien to zrobić?

Odpowiedź eksperta: EKAER to inaczej Elektroniczny System Kontroli Drogowego Przewozu Towarowego, który został wprowadzony do porządku prawnego na Węgrzech Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Narodowej nr 5/2015 (II. 27) w sprawie Elektronicznego Systemu Kontroli Handlu Dróg Publicznych. Ma on na celu monitorowanie przepływów towarów i ładunków, jadących z Węgier lub na Węgry. Obowiązek uzyskania numeru EKAER dla każdego ładunku  importowanego, eksportowanego, czy nabytego / wywiezionego w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Jeśli chodzi o obowiązek rejestracji w systemie, to w zależności, w jakim kierunku dokonywany jest transport, powinien go dokonać:

•    odbiorca, czyli podmiot zamawiający z siedzibą na Węgrzech w przypadku importu,
•    nadawca, czyli podmiot wysyłający z siedzibą na Węgrzech w przypadku eksportu,
•    odbiorca towaru (nie ostatecznego) - w przypadku przewozów krajowych.

Przewoźnik czy spedytor mogą dokonać zgłoszenia w systemie EKAER wyłącznie w sytuacji, gdy powyższe podmioty udzieliły mu pełnomocnictwa do korzystania z systemu. Posiadanie takiego numeru przez przewoźnika pozwala uniknąć wielu problemów przy przekraczaniu granicy, jak i ewentualnych kosztów wynikających z zatrzymania pojazdu do wyjaśnienia sprawy.

W celu uzyskania numeru EKAER podmiot powinien zalogować się do systemu za pomocą swojego loginu. W sytuacji, gdy nie posiada loginu – powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem strony https://www.ekaer.nav.gov.hu/. Po zalogowaniu podmiot chcący zgłosić transport zobowiązany jest do podania następujących informacji:

•    dane oraz numer VAT UE wysyłającego,
•    adres przyjęcia towaru przez przewoźnika,
•    dane oraz numer VAT UE odbiorcy,
•    adres miejsca dostawy towarów,
•    w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznanych za wysokiego ryzyka – dane i numer VAT UE adresata towarów, jeśli to nie odbiorca przejmuje towar od przewoźnika,
•    w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – nr telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za raportowanie daty przywozu towarów,
•    w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – nr telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej za raportowanie daty wysyłki towarów,
•    opis załadunku, kod towaru oraz jego waga brutto/netto,
•    powód przewozu towarów, np. zakup towarów, wysyłka wewnątrzwspólnotowa, przewóz towarów własnych itd.,
•    nr rejestracyjny środka transportu,
•    data przybycia do miejsca przeznaczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów i pierwszego, podlegającego opodatkowaniu zakupu realizowanego przez klientów nie będących ich ostatecznymi konsumentami,
•    data przejęcia towaru przez przewoźnika w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Uzyskany w drodze rejestracji numer EKAER jest ważny w ciągu 15 dni i właśnie w tym okresie zarejestrowany transport powinien się odbyć. Takie dane jak np. numer rejestracyjny pojazdu mogą być aktualizowane podczas wskazanego terminu. W przypadku ewentualnej kontroli przez państwowy organ podatkowo-celny ważnym jest, aby nr EKAER zawierał rzeczywiste i najbardziej aktualne informacje.


  • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Narodowej nr 5/2015 (II. 27) w sprawie Elektronicznego Systemu Kontroli Handlu Dróg Publicznych

  • Stan prawny publikacji (data): 2016-09-12
Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 październik 2016 10:03
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny