Zaloguj się

Dostawy do Wielkiej Brytanii po brexicie

Polecamy! Dostawy do Wielkiej Brytanii po brexicie

Firma transportowa chce kontynuować dostawy dla klienta z Belgii do Wielkiej Brytanii po brexicie. Klient chce wykorzystać możliwość niepłacenia cła na swoich towarach i poinformował o chęci wysyłania towarów ze składu celnego w Belgii, czyli wysyłaniu towarów o statusie celnym. Klient wysłał już instrukcje załadunkowe, według których zobowiązał firmę transportową do przewozu właśnie takiego rodzaju towarów. Z czym wiąże się przewóz towarów celnych z Belgii do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim towar celny (tzw. nieunijny) to taki, który nie został wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej, a więc taki od którego nie zostało odprowadzone cło ani podatek VAT w Imporcie przez Importera towaru. W punktu widzenia prawnego, towar zachowuje status nieunijny, jeśli przykładowo po dotarciu na obszar celny EU zostanie wprowadzony do składu celnego.
Przemieszczanie towaru przy zachowaniu jego statusu celnego jest możliwe przy zastosowaniu procedury tranzytu. Procedura tranzytu unijnego/wspólnego (T1/T2) została uregulowana w art. 226-227, 233-236 unijnego kodeksu celnego, art. 273, 291-321 rozporządzenia wykonawczego, art. 77, 85, 184-185, 188-200 rozporządzenia delegowanego, art. 24-53, 55-56 przejściowego rozporządzenia delegowanego oraz w Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Na podstawie wspólnej procedury tranzytowej towary celne są przewożone z urzędu wyjścia w jednym kraju do urzędu przeznaczenia w drugim kraju na podstawie jednego dokumentu celnego (tj. kart zgłoszenia tranzytowego) i jednego zabezpieczenia. Aktualnie formalności celne związane z procedurą tranzytu zostały ograniczone do minimum. Samo zabezpieczenie długu celnego przy tranzycie jest obowiązkiem głównego zobowiązanego w procedurze tranzytowej. Ważnym jest, że przesyłka odebrana i przewożona w procedurze tranzytu nie może ulec żadnej modyfikacji, czy podziałowi.
Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu brytyjskiego, Wielka Brytania pozostaje w Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. Oznacza to, że dla towarów o statusie celnym powinien zostać wystawiony dokument T1, natomiast w sytuacji, gdy dodatkowo będzie przewożony towar niecelny - to dla takiego towaru powinien zostać wystawiony dokument T2. Ważnym z punktu widzenia zabezpieczenia procedury tranzytu jest zamknięcie tranzytu na granicy EU  UK przez przewoźnika, a następnie oclenie tego towaru przez Importera w Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2019-03-17

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 marzec 2019 13:11
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować