Logo
Wydrukuj tę stronę

Czy przewoźnik umowny jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej przez podwykonawcę?

Polecamy! Czy przewoźnik umowny jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej przez podwykonawcę?

Przewoźnik umowny korzystał z usług podwykonawcy, który faktycznie wykonywał przewóz. Większość operacji transportowej została wykonana prawidłowo, natomiast po rozładunku, podczas wyjazdu kierowca uszkodził towar znajdujący się na magazynie. W związku z tym zleceniodawca wystawił notę obciążeniową z tytułu uszkodzonego towaru. Czy przewoźnik umowny jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej przez podwykonawcę?

 

Odpowiedź eksperta: Charakter odpowiedzialności przewoźnika umownego (zwanego również przewoźnikiem papierowym) za swoich podwykonawców w stosunku do przewozów międzynarodowych przesądza art. 3 Konwencji CMR zgodnie z którym „przy stosowaniu niniejszej Konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji.” W stosunku do przewozów krajowych zgodnie z art. 5 Prawa przewozowego „Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.”


Aby można było mówić o szkodzie transportowej, powinna ona powstać w związku z przewozem, a więc co do zasady wystąpić od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego; art. 17 ust. 1 Konwencji CMR). W przedstawionej powyżej sytuacji nie mamy do czynienia z odpowiedzialnością kontraktową (związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania) tylko deliktową, a więc powyższe przepisy nie znajdują zastosowania. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) została uregulowana w art. 415-449 Kodeksu cywilnego. Podstawowe znaczenie dla podmiotu odpowiedzialnego za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego mają trzy przepisy: art. 415, 435 oraz 436 Kodeksu cywilnego. Co istotne odpowiedzialność przewidziana w art. 436 Kodeksu cywilnego  oparta jest na zasadzie ryzyka (niezależna do winy).


Mając na uwadze wskazane przepisy, poszkodowany może dochodzić roszczeń od podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę (co do zasady właściciela pojazdu). W związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym przewoźnik umowny nie jest podmiotem, który spowodował szkodę, a więc jednocześnie nie jest zobowiązany do jej naprawienia. W takiej sytuacji poszkodowany powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy.

 

Podstawa prawna:

 

Stan prawny publikacji (data): 2018-07-06

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 lipiec 2018 09:53
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania