Zaloguj się

Czasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Polecamy! Czasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Firma transportowa chce skorzystać z możliwości wydłużenia czasu pracy kierowców. Zarząd firmy ma jednak wątpliwości co do warunków skorzystania z odstępstw. Czy taka możliwość występuje tylko w wypadku przewożenia towarów ochrony osobistej typu maseczki, rękawice, przyłbice?

Odpowiedź eksperta: Możliwość wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu w związku z pandemią koronawirusa była długo oczekiwana przez całą branżę TSL.
Art. 14 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie wyjątków od stosowania art. 6-9 rozporządzenia w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach. Natomiast zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu w przypadkach nagłych państwa członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.

Polska skorzystała z powyższego uprawnienia, które zostało uzgodnione z Komisją Europejską i wprowadziła poniższe odstępstwa:
- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
- kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Nie zdecydowano się na wprowadzenie odstępstw w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynków - przyczynę takiego rozwiązania należy upatrywać w wydłużeniu czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin. Tymczasowe odstępstwa, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy i kierowców wykonujących przewozy drogowe osób w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsca zamieszkania.
Dodatkowo kierowcy, którzy korzystają z odstępstw, powinni odręcznie wpisać na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, przy czym ich stosowanie nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należałoby stwierdzić, że możliwość skorzystania z czasowych odstępstw w zakresie czasu pracy kierowców występuje niezależnie od rodzaju przewożonego towaru. Dodatkowo nie powinno się zapominać o tym, iż zmiany obowiązują od 17 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Stan prawny publikacji (data): 2020-04-30

Ostatnio zmieniany w środa, 06 maj 2020 10:50
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

2 komentarzy

 • Łukasz Przybylski
  Łukasz Przybylski środa, 13 maj 2020 11:42 Link do komentarza

  Szanowna Pani Agnieszko,

  każde z Państw Członkowskich posiada uprawnienia w zakresie wprowadzenia własnych odstępstw od stosowania przepisów. W przypadku przewozów międzynarodowych przewoźnik powinien zbadać możliwość wydłużenia czasu jazdy / skrócenia odpoczynku itd. osobno w odniesieniu do każdego z krajów. Na obecnym etapie nie ma dodatkowych informacji na temat przedłużenia 30-dniowego okresu, w którym obowiązują odstępstwa, jednakże biorąc pod uwagę proces stopniowego znoszenia obostrzeń, moim zdaniem możemy spodziewać się powrotu do standardowych rozwiązań rozp. 561/2006.
  Beniamin Niedbalski

 • Agnieszka
  Agnieszka sobota, 02 maj 2020 21:01 Link do komentarza

  Czy z uwagi na fakt, że państwa członkowskie miały prawo, skorzystać z opisywanego przez Pana uprawnienia i jak rozumiem każde z nich mogło ustalić własny zakres dopuszczalnych odstępstw, kierowca wjeżdżający do danego kraju członkowskiego jest zobowiązany do zapoznania się z odstępstwami właściwymi dla tego kraju i co za tym idzie stosowania się do nich?
  Czy znane są już postanowienia odnośnie przedłużenia 30 dniowego okresu w którym państwa członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa?

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe