Zaloguj się

Wydłużenie czasu jazdy już możliwe

Polecamy! Wydłużenie czasu jazdy już możliwe

Jednoosobowa firma transportowa, wykonująca przewozy międzynarodowe zamierza skorzystać z możliwości wydłużenia czasu jazdy o dwie godziny w związku wprowadzeniem Pakietu Mobilności. Jakie warunki musi spełnić kierowca, aby odstępstwo nie spotkało się z mandatem?

Odpowiedź eksperta: Zmiany w rozporządzeniu 561/2006 obowiązujące od 20 sierpnia br. umożliwiają wydłużenie czasu jazdy do dwóch godzin.
Po pierwsze, zgodnie z art. 12 rozporządzenia 561/2006 "Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca może także odstąpić od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2, przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku".
Możliwość przekroczenia dziewięciu lub dziesięciu godzin jazdy dziennej, jak również pięćdziesięciu sześciu godzin jazdy tygodniowej o jedną godzinę dotyczy sytuacji, kiedy kierowca chce dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub miejsca swojego zamieszkania. Jednakże należy pamiętać, iż przekroczenie ma charakter wyjątkowy i nie może powodować przekroczenia dziewięćdziesięciu godzin czasu jazdy w okresie dwutygodniowym, natomiast przekroczenie może powodować przekroczenie czasu pracy (dziennego oraz tygodniowego). Godzinne przekroczenie dotyczy sytuacji, w której kierowca będzie odbywał tygodniowy skrócony lub regularny odpoczynek tygodniowy. Odstępstwo powinno zostać udokumentowane wydrukiem z tachografu wraz ze wskazaniem na przyczynę odstępstwa.
Po drugie, art. 12 rozporządzenia 561/2006 przewiduje możliwość wydłużenia dziennego czasu jazdy o dwie godziny, jednakże po przekroczeniu, kierowca zobowiązany jest do odbycia tygodniowego odpoczynku regularnego (m.in. 45 godzin). Aktualne pozostają wszystkie ustalenia dotyczące przekroczenia czasu jazdy o jedną godzinę. Co istotne przekroczenie czasu pracy nie może mieć miejsca w przypadku tzw. podwójnej obsady.
Zarówno w przypadku wydłużenia czasu jazdy o jedną, jak i dwie godziny, kierowca powinien zrekompensować dłuższy czas jazdy równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Podsumowanie
Od 20 sierpnia br. kierowcy są uprawnieni do wydłużenia czasu jazdy o jedną lub dwie godziny w celu dotarcia do centrum operacyjnego pracodawcy, lub swojego miejsca zamieszkania. Powyższa zmiana wskazująca na liberalizację przepisów rozporządzenia 561/2006 powinna być wykorzystywana w sposób ostrożny i wyjątkowy. Kierowcy nie powinni zapominać o odpowiednim udokumentowaniu zdarzenia oraz o zrekompensowaniu dodatkowych godzin jazdy.

Podstawa prawna:
- ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

 

Stan prawny publikacji (data): 2020-08-31

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 wrzesień 2020 11:53
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować