Zaloguj się

Dodatkowa odpowiedzialność karna za jazdę na tzw. magnesie

Polecamy! Dodatkowa odpowiedzialność karna za jazdę na tzw. magnesie

Kierowca podczas wykonywania przewozu użył niedozwolonego przedmiotu, tzw. magnesu mając na celu dokonanie manipulacji wskazań tachografu. Prowadzący pojazd przyjął mandat karny, jednakże został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego o czyn z art. 306a § 1 Kodeksu karnego tj. za zmianę wskazań drogomierza. Czy kierowca może ponieść dodatkową odpowiedzialność karną oraz czy może ona zostać rozszerzona na pracodawcę?

Odpowiedź eksperta: Ustawodawca zdecydował się na dodanie do Kodeksu karnego przepisu penalizującego zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego o następującym brzmieniu:
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Celem wprowadzanych zmian było przeciwdziałanie społecznie nieakceptowalnemu zjawisku, polegającemu na nieuprawnionej ingerencji we wskazanie drogomierza, który zdaniem twórców nowelizacji przybrał charakter masowy, wpływający negatywnie zarówno na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak również rzeczywistą, rynkową wartość pojazdu.
Oczywistym wydaje się, że jazda na tzw. magnesie powoduje manipulację we wskazaniach tachografu. Jednakże drugim, mniej oczekiwanym skutkiem powyższego zachowania jest ingerencja we wskazania drogomierza. Osoba, która dokonuje manipulacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo § 2 komentowanego przepisu rozszerza odpowiedzialność na osobę, która zleca wykonanie czynu zabronionego.
W związku z powyższym należałoby zgodzić się z poglądem, iż kierowca w przypadku tzw. jazdy na magnesie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 306a § 1 Kodeksu karnego. Natomiast, jeżeli uznać pracodawcę w konkretnym stanie faktycznym za osobę zlecającą popełnienie czynu zabronionego przez kierowcę, ponosi on odpowiedzialność karną taką samą jak kierowca.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Stan prawny publikacji (data): 2020-02-16

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 17 luty 2020 15:38
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe