logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Globalny Identyfikator Typu Dokumentu

Global Document Type Identifier - GDTI

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu dokumentu połączony z opcjonalnym nume­rem seryjnym.
Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

Global Individual Asset Identifier

Identyfikator GS1 służący identyfikacji indywidualnych zasobów - jednoznaczne w skali świata oznaczenie kodowe zasobu.
Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych

Global Returnable Asset Identifier

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu zasobów w połączeniu z opcjonalnym nu­merem seryjnym - jednoznaczne w skali świata oznaczenie kodowe zasobu zwrotnego,
np. opakowania zwrotnego.
identyfikatory ANSI/FACT

ID ANSI/FACT, ID FACT

Branżowe identyfikatory danych: pole dwóch lub więcej znaków na początku ciągu ele­mentów zakodowanych w symbolu kodu kreskowego, najczęściej Kodu 128 lub Kodu 39, które definiuje jego format i znaczenie, dla zastosowań dwustronnie uzgadnianych.
Identyfikatory Zastosowania

Application Identifiers

Globalne identyfikatory danych: pole dwóch, trzech lub czterech cyfr na początku ciągu elementów, które jednoznacznie identyfikuje rodzaj i format danych biznesowych w systemie globalnym GS1. Dane te mogą być zakodowane w symbolice GS1-128.
identyfikatory GS1 / numery GS1 / numery identyfikacyjne GS1

GS1 Identification Keys

Globalnie unikalne numery, związane z określonym obszarem zastosowania, wykorzy­stywane jako klucz dostępu do informacji w bazie danych powiązanych z daną jednostką: globalne identyfikatory jednostek handlowych GTIN (np. GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14), lokalizacji GLN, jednostek logistycznych SSCC, zasobów GRAI, GIAI, relacji usługowych GSRN i dokumentów GDTI. Klucze identyfikacyjne GS1 tworzone są przy wykorzystaniu prefiksu firmy GS1.
identyfikator symboliki

symbology identifier

1. Sekwencja znaków transmitowanych z dekodowanymi danymi, która identyfikuje nośnik danych, z którego dane te zostały zdekodowane.
2. Sekwencja znaków generowanych przez dekoder, dołączana na początku dekodowa­nych danych transmitowanych przez dekoder, w celu identyfikacji symboliki, z jakiej dane były dekodowane.
identyfikator

identifier

Znak lub grupa znaków w EDIFACT użyta w celu identyfikacji lub nazwania pojedynczej danej, z ewentualnym wskazaniem pewnych jej cech.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Logistycznej)

Serial Shipping Container Code

Identyfikator GS1 służący unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (np. wysyłko­wych, transportowych), wykorzystujący 18-cyfrową standardową strukturę numeru GS1 - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej; Zob. tablica rejestracyjna, SSCC.
IZ

AI (Application Identifier)

Zob. Identyfikatory Zastosowania.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj