logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
informacja przed wysłaniem

pre-shipment information

Informacja od dostawcy do klienta dotycząca np. daty wysyłki, sposobu wysyłki, numeru faktury towarów przed ich faktycznym wysłaniem.
zarządzanie informacją

information management

Działania związane z pozyskiwaniem, analizą, przechowywaniem i dystrybucją informacji oraz sterowanie jej przepływem.
Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji
Zob. ASCII
Elektroniczny Rejestr Informacji o Partnerach Handlowych GS1

GS1 Electronic Party Information Registry

Sieć służąca wymianie danych podstawowych między partnerami handlowymi w ramach globalnego łańcucha dostaw, oparta na połączonych bazach danych organizacji krajowych GS1.
system gromadzenia informacji z punktów sprzedaży

point-of-sale system

System informatyczny śledzący reakcje klientów na zmiany asortymentu, cen produktów i działania promocyjne poprzez bezpośrednie połączenie z punktami sprzedaży (kasami fiskalnymi lub systemami zarządzania zapasami).
logistyka na poziomie światowym
Sposób działania polegający na szybkim i efektywnym stosowaniu najlepszych praktyk
w zakresie logistyki. Wspólnymi cechami tych praktyk, a więc i wyróżnikami logistyki na poziomie światowym są:
- taka organizacja procesów logistycznych, która nie tylko zapewnia wysoki poziom obsługi, ale gwarantuje dostosowanie sposobu realizacji tych procesów do indywidualnych potrzeb klientów;
- działanie sfery logistycznej umożliwia nawiązywanie bliskich związków i stałej współpracy z dostawcami i odbiorcami;
- działanie sfery logistycznej jest silnie związane z wykorzystaniem technologii informatycznych dla zastąpienia zapasów i przepływu materiałów przepływem informacji.
nota kredytowa

credit note

Dokument (pisemna informacja) dotyczący kredytowania danego podmiotu w związku z otrzymaniem przez niego zlecenia na wykonanie usługi, korygujący wartość odpowiedniej faktury.
oszacowanie zamówienia

order estimate

Informacja od klienta zawierająca prognozę jego zamówień. Oszacowanie zamówienia może być w pewnym zakresie zobowiązaniem dla dostawcy, jak i odbiorcy, jeżeli zostało to wcześniej pomiędzy nimi uzgodnione.
prędkość przepływu

throughput speed

Średnia ilość masy towarowej, informacji, zamówień (zleceń), przetwarzanych w jednostce czasu w procesie produkcyjnym lub, na przykład, w działalności administracyjnej.
produkt

product

Wyrób, towar, usługa lub informacja składająca się z wiązki materialnych i niematerialnych atrybutów, które zaspokajają potrzeby konsumenta. Produkt jest głównym elementem marketingu-mix.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj