logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
norma zapasu

stock norm

Stosunek wielkości zapasu, np. do wielkości sprzedaży, przyjęty za obowiązujący i wyrażany procentowo lub w liczbie dni czy tygodni, których zapotrzebowanie pokrywa utrzymywany zapas. Normę zapasu oblicza się, uwzględniając zapas zabezpieczający, zapas w partiach oraz normalny zapas sezonowy lub przez obliczenie normatywnego zapasu w rurociągu.
zapas normatywny

norm stock, standard stock

Zapas konkretnego materiału lub wyrobu przyjęty jako norma dla danego okresu. Może być wyrażony w miarach ilościowych lub wartościowych.
normatywna wielkość dostawy

norm supply quantity

Określona ilość konkretnych wyrobów, która ma zostać wysłana do punktu przeznaczenia.
sterowanie zapasami

stock control

Działalność obejmująca określanie norm zapasów, ewidencję i analizę zapasów.
kontener ISO

ISO freight container

Kontener spełniający wymagania wszystkich norm ISO dotyczących kontenerów istniejących w chwili jego wyprodukowania.
ASCII

American Standard Code for Information Interchange

Komputerowy kod opisany w normie ISO 646, zawierający 128 znaków alfanumerycznych i kontrolnych, każdy kodowany przez 7 bitów (8 łącznie z kontrolą cechy parzystości), stosowany do wymiany informacji pomiędzy systemami komputerowymi.
weryfikator kodu kreskowego

verifier/verification instrument

Urządzenie służące do mierzenia i analizowania cech jakościowych symbolu kodu kres­kowego, takich jak szerokość kreski i wymiary cichej strefy, współczynników odbicia i in­nych, w odniesieniu do normy, której powinien odpowiadać symbol kodu kreskowego.
UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory

Katalog ONZ Wymiany Danych Handlowych zawierający zasady składni i bazę norma­tywną EDI dla Administracji, Handlu i Transportu (UN/EDIFACT).
techniczna dokumentacja produktu

Technical Product Documentation - TPD

Dokumenty techniczne przeznaczone do użytku wewnętrznego, wyszczególniające typ produktu, sposób jego wytwarzania, instalowania, obsługi i użycia (z wyjątkiem norm).
luzy w zagospodarowaniu magazynu

warehouse clearance

Odstępy związane z relacjami pomiędzy składowanymi zapasami, urządzeniami do składowania, elementami i parametrami budowli magazynowej, parametrami techniczno-eksploatacyjnymi środków transportowych oraz przepisy i normy, które powinny być zachowane w zagospodarowaniu magazynu. Wyróżnia się: luz bezpieczeństwa, konstrukcyjny, manipulacyjny, operacyjny, technologiczny.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj