logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
proces technologiczny

operation sequence, routing

Ciąg operacji, którym jest poddawany wyrób w procesie produkcji.
urządzenia transportu technologicznego

means of technological transport

Urządzenia umożliwiające przemieszczanie dóbr podczas realizacji procesu technologicznego wytwarzania lub magazynowania.
proces magazynowy

warehousing process

Zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu materiałów i informacji.
struktura technologiczna

functional layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym stanowiska wykonujące identyczne fazy procesu lub grupy operacji ustawiane są wspólnie. Jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw o produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.
struktura przedmiotowa

group layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym łączy się poszczególne stanowiska i jednorodne ich grupy w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. jednorodna grupa stanowisk.
przewodnik

operation sheet

Dokument zawierający opis procesu technologicznego konkretnego wyrobu oraz inne informacje konieczne do poprawnego przeprowadzenia procesu technologicznego.
produkcja ciągła

continuous production, continuous working

Organizacja produkcji, w której proces technologiczny jest realizowany nieprzerwanie (przez całą dobę i siedem dni w tygodniu).
magazyn zautomatyzowany

automated warehouse

Jednostka organizacyjna, w której magazynowy proces technologiczny jest realizowany za pomocą urządzeń sterowanych automatycznie.
część podlegająca obróbce grupowej

composite part

Część należąca do grupy wytwarzanej za pomocą tej samej technologii - mającej identyczny proces technologiczny. W wykonaniu takiej grupy części stosowane są identyczne narzędzia i przyrządy. Partie części należących do danej grupy są zwykle łączone (komasowane) dla obniżenia kosztów przezbrojeń.
technologia grupowa

group technology

1. Podział części i wyrobów na grupy wydzielone na podstawie ich wzajemnego podobieństwa w klasyfikacji procesów technologicznych.
2. Wspólne wytwarzanie różnych części podobnych dla uzyskania warunków wysokiej stabilizacji produkcji.
3. Łączenie różnych stanowisk i ich jednorodnych grup w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. struktura przedmiotowa.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj