logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
alokacja produkcji

production allocation

Przypisanie zadań związanych z produkcją określonych typów i ilości wyrobów poszczególnym jednostkom organizacyjnym.
produkcja w linii asynchronicznej

flowshop

Produkcja jednostkowa w linii asynchronicznej, to znaczy w warunkach, gdy droga każdego wyrobu jest taka sama, różni się jednak długotrwałością każdej operacji lub fazy produkcji. Różnice w długotrwałości uniemożliwiają synchronizację przepływu.
produkcja zleceniowa

batch-job production

Organizacja produkcji, która umożliwia wytwarzanie wyrobu w partiach, o wielkości odpowiadającej zamówieniom klientów.
produkcja,

production

Produkowanie wyrobów i/lub świadczenie usług. Zob. produkować, wielkość produkcji, wytwarzanie.
przewodnikowy system sterowania produkcją

order control

Sterowanie produkcją realizowane w ten sposób, że ...

Więcej ...

realokacja produkcji

production reallocation

Zmiany w alokacji produkcji. Zob. alokacja produkcji.
rytm produkcji

production cycle

Powtarzający się regularnie okres między rozpoczęciem lub zakończeniem produkcji partii tych samych wyrobów.
system produkcji bez zapasów

zero inventory production system

Zob. produkcja bez zapasów.
system sterowania produkcją

manufacturing control system

Zintegrowany zbiór procedur, zbiorów danych i raportów służących do planowania i sterowania produkcją.
wielkość produkcji

production output

Całkowita ilość wyprodukowanych (lub zaplanowanych do wyprodukowania) wyrobów i/lub świadczonych usług w danym okresie, wyrażana w miarach ilościowych lub wartościowych. Zob. produkcja, produkować, wytwarzanie.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj