logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
prognoza asortymentowa

mix forecast

Dotyczy udziału procentowego produktów, które zostaną sprzedane w ramach danej rodziny produktów albo procentowego udziału oferowanych opcji w ramach danej linii produktów. Prognoza musi dotyczyć zarówno asortymentu produktów i opcji, jak i zespołów rodzin produktów. Mimo opracowania właściwej prognozy poziomu jednostek dla danej linii produktów, niezbyt dokładna prognoza asortymentowa może spowodować braki materiałowe i problemy z zapasami.
prognoza

forecast

Oparty na naukowych podstawach, weryfikowalny empirycznie sąd o przewidywalnym kształtowaniu się zjawisk i procesów w przyszłości.
make to stock, DP-2

produkcja do magazynu wytwórcy

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że produkcja i montaż wyrobów finalnych odbywa się na podstawie prognozy zapotrzebowania, a sprzedaż realizowana jest z magazynu producenta. Zob. punkt rozdziału.
oszacowanie zamówienia

order estimate

Informacja od klienta zawierająca prognozę jego zamówień. Oszacowanie zamówienia może być w pewnym zakresie zobowiązaniem dla dostawcy, jak i odbiorcy, jeżeli zostało to wcześniej pomiędzy nimi uzgodnione.
wykonanie części i montaż na zamówienie

make to order, DP-4

1. Sytuacja, w której nie są utrzymywane zapasy części i elementów składowych wyrobu, a jedynie nieliczne asortymentowo zapasy podstawowych surowców.
2. Położenie punktu rozdziału, które wskazuje, że części, podzespoły i zespoły wykonywane są na indywidualne zamówienia, a jedynie surowce nabywane są zgodnie z prognozą zapotrzebowania. Zob. punkt rozdziału, lokalizacja punktu rozdziału.
wspólne zarządzanie zapasami

Co-Managed Inventory - CMI

Dostawcy i odbiorcy wspólnie redukują poziom zapasów, utrzymując i rozwijając dostępność produktów w łańcuchu dostaw. Partnerzy handlowi wymieniają oraz omawiają prognozy sprzedaży oraz plany promocyjne w celu precyzyjnego określenia poziomu zapasu w centrum dystrybucyjnym odbiorcy.
wielkości bezwzględne

absolute figures

Planowane wielkości (sprzedaży, produkcji, dostaw) przyjmowane jako niezmienne w poszczególnych okresach wprowadzane do planu zamiast okresowych prognoz.
struktura rodziny wyrobów

family bill of material

Planistyczna forma opisu struktury wyrobu - zbiorczy opis struktury rodziny wyrobów wykonywanych w różnych wersjach i odmianach przez montowanie różnych katalogowych elementów. Powtarzalność każdego katalogowego elementu wyrażana jest najczęściej w procentach i ustalana na podstawie prognozy zapotrzebowania.
równoważenie zapotrzebowania w okresach

part period balancing

Dynamiczna technika ustalania wielkości partii, oparta na tej samej logice, co technika minimalnego kosztu jednostkowego, lecz uwzględniająca dodatkowo prognozę zapotrzebowania w kolejnych okresach. Wielkość partii ustalana jest po sprawdzeniu, czy skumulowanie partii pokrywających zapotrzebowanie dwóch kolejnych okresów jest uzasadnione ze względu na koszty.
punkt rozdziału

decoupling point

Miejsce w procesie produkcji wyrobu rozgraniczające część, w której wszelkie działania realizowane są zgodnie z zamówieniem klienta, od części określonej na podstawie prognozy zapotrzebowania. Lokalizacja punktu rozdziału pokrywa się z miejscem, w którym w strumieniu dóbr tworzone są zapasy, z których realizowane jest zamówienie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj