logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kontrola towarów przyjmowanych

incoming goods inspection

Inspekcja przyjmowanych towarów, obejmująca:
- sprawdzanie zgodności faktycznej ilości towarów z zamówieniem lub z dokumentem im towarzyszącym,
- sprawdzanie zgodności jakości ze specyfikacją.
przyjmowanie

receipt

1. Proces przyjmowania i akceptowania towarów, dokumentów, informacji itp.
2. Proces przyjmowania (po identyfikacji oraz kontroli ilościowej i jakościowej) i akceptowania towarów dostarczonych przez dostawców, rejestracji odbioru i przewożenia towarów do miejsca przeznaczenia (np. magazynu).
manipulacje związane z przyjmowaniem

inward handling

Operacje fizyczne i czynności administracyjne przeprowadzane w związku z przyjmowaniem przychodzących towarów do momentu, w którym towary te znajdą się w zaplanowanym miejscu (tzn. na terenie przyjęcia/ekspedycji albo na terenie magazynu).
cykl przyjmowania

receiving lead time

Okres od przybycia towarów do bram organizacji odbierającej albo do wyznaczonego zgodnie z warunkami dostawy miejsca przeznaczenia do udostępnienia ich do użytku. Okres ten obejmuje czas potrzebny na fizyczne przyjęcie towarów (sprawdzenie zgodności z zamówieniem, ilości i uszkodzeń), kontrolę jakości, czas przemieszczania i oczekiwania.
zestawianie ładunku

cargo assembly

Przyjmowanie oddzielnych paczek lub pakunków i przechowywanie ich do czasu wysłania w formie jednej przesyłki.
wykaz wymagań klienta

customer specification

Lista życzeń klienta, która przy przyjmowaniu zamówienia jest akceptowana i przekładana na terminologię stosowaną przez producenta.
uznany popyt

approved demand

Zamówienie złożone i zaakceptowane przez system przyjmowania zamówień - do natychmiastowej dostawy. Zlecenia wysyłki stają się uznanym popytem, gdy są wydane w celu natychmiastowej dostawy.
rachunek zwrotny

refund receipt

Kwit drukowany przez urządzenie przyjmujące puste pojemniki (np. butelki i skrzynki).
przyjęcie zamówienia

order acceptance

Proces przyjmowania i potwierdzania zamówień, przy założeniu dostępności obecnej i/lub przyszłej towarów oraz uzgodnienia dotyczące warunków dostaw. Dla jednostki produkcyjnej przyjęcie zamówienia oznacza również sprawdzenie dostępności materiałów i zdolności produkcyjnych.
przepustowość magazynu

warehouse throughput

Określona w jednostkach naturalnych zdolność do przyjmowania oraz do wydawania z magazynu określonych ilości towarów w określonym czasie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj