logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
lokalizacja punktu rozdziału

decoupling point position

Lokalizacja punktu rozdziału determinuje sposób zarządzania ...

Więcej ...

punkt przeładunku

transshipment point

1. Punkt, w którym ładunek jest wymieniany pomiędzy przewoźnikami bądź rodzajami transportu.
2. Miejsce, w którym dostarczane lub wydawane są dostawy towarów.
punkt rozdziału

decoupling point

Miejsce w procesie produkcji wyrobu rozgraniczające część, w której wszelkie działania realizowane są zgodnie z zamówieniem klienta, od części określonej na podstawie prognozy zapotrzebowania. Lokalizacja punktu rozdziału pokrywa się z miejscem, w którym w strumieniu dóbr tworzone są zapasy, z których realizowane jest zamówienie.
punkt zdawczo-odbiorczy

count point, pay point

Miejsce w strumieniu przepływu materiałów, w którym dana część, podzespół lub zespół traktowana jest jako zakończona w określonej fazie procesu. Umieszczany bywa na końcu linii produkcyjnej, na wyjściu grupy stanowisk. Najczęściej jednak punkty zdawczo-odbiorcze lokuje się między poszczególnymi fazami technologicznymi lub wydziałami produkcyjnymi.
system gromadzenia informacji z punktów sprzedaży

point-of-sale system

System informatyczny śledzący reakcje klientów na zmiany asortymentu, cen produktów i działania promocyjne poprzez bezpośrednie połączenie z punktami sprzedaży (kasami fiskalnymi lub systemami zarządzania zapasami).
transport z punktu do punktu

point to point transport

Zob. przewozy dom-dom.
punkt sprzedaży detalicznej

point of sale

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka, w której są oferowane konsumentom towary.
punkt odkładczy

outbound stockpoint

Miejsce wyznaczone w hali produkcyjnej, na którym składuje się częściowo obrobiony materiał przed zabraniem go na następne stanowisko.
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Zob. HACCP
planowanie dystrybucji

distribution planning

Wybór kanałów dystrybucji i indywidualnych punktów zbytu oraz tworzenie warunków, w jakich dystrybucja powinna się odbywać.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj