logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
rejestracja przyjęcia

receipt registration

Wprowadzenie do ewidencji przyjętych towarów oraz przygotowanie sprawozdań odbioru.
rejestracja zamówień

order registration

Wprowadzanie do ewidencji otrzymanych zamówień.
rejestracja zamówień zaopatrzeniowych

procurement order registration

Wprowadzanie do ewidencji złożonych zamówień zaopatrzeniowych.
ewidencja zapasów

stock accounting

Systematyczne zbieranie, przetwarzanie i rejestracja danych dotyczących wielkości i zmian zapasów w celu uzyskania informacji koniecznych do efektywnego sterowania zapasami.
Globalny Rejestr

Global Registry

Katalog GDSN służący rejestracji unikalnych jednostek katalogowych i stron. Obejmuje ograniczony zbiór danych certyfikowanych na zgodność z GS1 i odszukuje źródłowe katalogi elektroniczne, w których przechowywane są dane podstawowe.
zamawianie

ordering

Działanie polegające na składaniu do dostawcy prośby o dostawę określonej ilości konkretnych wyrobów z określonymi warunkami dostawy. Obejmuje ono: określenie wymaganej ilości, uzgodnienie warunków dostawy, rejestrację złożonego zamówienia, zawarcie umowy z dostawcą, kontrolę realizacji zamówienia.
sterowanie przepływem dóbr

goods flow control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma przepływ dóbr, planowanie i rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych o przepływie oraz inicjowanie i/lub podejmowanie działań korekcyjnych dla uzyskania założonych efektów.
sterowanie

control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma proces sterowany, rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych oraz inicjowanie lub podejmowanie działań korekcyjnych. Także wprowadzanie zmian w procedurach na podstawie zebranych danych.
przyjmowanie

receipt

1. Proces przyjmowania i akceptowania towarów, dokumentów, informacji itp.
2. Proces przyjmowania (po identyfikacji oraz kontroli ilościowej i jakościowej) i akceptowania towarów dostarczonych przez dostawców, rejestracji odbioru i przewożenia towarów do miejsca przeznaczenia (np. magazynu).
opracowanie zamówienia klienta

customer order processing

Grupa czynności realizowanych przez służby handlowe przedsiębiorstwa obejmująca:
- rejestrację zamówienia,
- kalkulację ceny,
- określenie terminu dostawy,
- potwierdzenie zamówienia,
- wystawienie faktury.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj