logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
skanowanie na taśmie

automated scanning

Nie nadzorowany odczyt przy pomocy skanerów zamontowanych na stałe, gdzie jednostki są skanowane automatycznie, w miarę przesuwania się na taśmie.
skanowanie

scanning

Czynność odczytu symbolu kodu kreskowego przy użyciu skanera.
szybkość skanowania

scanning speed

Liczba odczytów symbolu kodu kreskowego wykonywanych przez skaner w ciągu jednej sekundy.
odległość optyczna

optical throw

Odległość od powierzchni czołowej urządzenia skanującego do początku zakresu głębi ostrości, dla symbolu o określonych cechach.
skaner laserowy

laser scanner

Urządzenie do skanowania kodów kreskowych, wykorzystujące promień laserowy.
walidacja danych

data validation

Weryfikacja skanowanych danych, w celu określenia, czy są one zgodne z zasadami apli­kacji dla logiki systemu i/lub określonymi wymaganiami użytkowników, przed ich prze­tworzeniem w aplikacjach EDI.
szerokość kreski

bar width

Poprzeczny wymiar poszczególnych kresek w symbolu kodu kreskowego, mierzony równolegle do kierunku skanowania. Liczba możliwych wariantów szerokości w danym wydrukowanym symbolu zależy od stosowanej symboliki.
Price-12

Price-12

Dwunastocyfrowy numer zakodowany w symbolach UPC-A umożliwiający skanowanie produktów o zmiennej ilości w Punkcie Sprzedaży Detalicznej. Złożony z Prefiksu GS1, kodu pakującego, identyfikacji towaru, cyfry kontrolnej ceny, ceny detalicznej oraz cyfry kontrolnej.
kontrast symbolu

symbol contrast

1. Wielkość różnicy w odbiciu światła pomiędzy ciemnymi kreskami i jasnymi spacjami czytelnego maszynowo symbolu kodu kreskowego.
2. Różnica współczynnika odbicia pomiędzy punktami o najwyższym i najniższym współczynniku odbicia w profilu odbicia promienia skanującego.
komunikat elektroniczny

electronic message

1. Dokument elektroniczny.
2. Układ ciągów elementów ze skanowanych danych oraz informacji dotyczących transakcji zebranych w celu walidacji danych i jednoznacznego ich przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
3. Zbiór danych uzyskanych w wyniku skanowania lub zestaw informacji dotyczących transakcji, zebranych w celu walidacji danych i ich jednoznacznego przetworzenia
w aplikacji użytkownika.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj