logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
standardy EPCglobal

EPCglobal Standards

Specyfikacje dla interfejsu oprogramowania i sprzętu, poprzez które współdziałają elemen­ty struktury EPCglobal. Standardy EPCglobal są wdrażane wspólnie z podstawowymi usługami EPCglobal i systemami rozwijanymi przez firmy będące Użytkownikami Końco­wymi i ich Partnerami Rozwiązań.
standardy danych tagu EPC

EPC tag data standards

Struktury zapisu danych w tagu EPC, które składają się np. z: nagłówka (określa rodzaj identyfikatora i jego strukturę), filtru, numer Managera EPC, klasy i numeru seryjnego obiektu (identyfikuje indywidualną jednostkę), całość o długości zapisu: 64 lub 96 bitów.
zapas normatywny

norm stock, standard stock

Zapas konkretnego materiału lub wyrobu przyjęty jako norma dla danego okresu. Może być wyrażony w miarach ilościowych lub wartościowych.
warianty techniczne produktów standardowych

technical variants of standard products

Produkty standardowe, dla których - z punktu widzenia klienta - nie ma alternatywy, chociaż z technicznego punktu widzenia między poszczególnymi produktami mogą występować pewne różnice (np. wersje krajowe).
warianty handlowe produktów standardowych

commercial variants of standard products

Asortyment produktów standardowych, z którego klient może dokonać wyboru w celu zaspokojenia swoich potrzeb.
system wymiarowy opakowań

standard packaging size

Znormalizowane wymiary opakowań transportowych wyprowadzone z modułu wymiarowego 600 ´ 400 mm z uwzględnieniem nominalnych wymiarów palet 1200 ´ 1000 mm i 1200 ´ 800 mm, zapewniające pełne wykorzystanie ich powierzchni.
standardowa wielkość partii

standard batch quantity

Wielkość partii wyrobu wyższego poziomu złożoności używana w planowaniu zapotrzebowania materiałowego. Powtarzalność pozycji niższego poziomu złożoności podawana jest wtedy nie na sztukę, a na standardową wielkość partii. Standardową wielkość partii stosuje się najczęściej w procesach aparaturowych, gdzie jednorazowa wielkość produkcji (partia standardowa) wynika z technologii, lub kiedy pozycje niższego rzędu zużywane są w bardzo małych ilościach.
standardowa jednostka opakowaniowa

standard packing unit

Jednostka opakowaniowa o znormalizowanych parametrach.
standardowa jednostka ładunkowa

standard cargo unit

Jednostka ładunkowa o znormalizowanych parametrach.
produkt standardowy zmodyfikowany

modified standard product

Produkt standardowy dostosowany do specyficznych wymagań klienta.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj