logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
przewodnikowy system sterowania produkcją

order control

Sterowanie produkcją realizowane w ten sposób, że ...

Więcej ...

sterowanie produkcją

production control

1. Sterowanie procesem produkcyjnym i związanym z ...

Więcej ...

sterowanie wejściem/wyjściem

input/output control

Technika sterowania produkcją polegająca na porównaniu rzeczywistego wykonania (output) z wielkością zaplanowaną oraz śledzeniu stanu wejściowego na stanowisku (input) w celu sprawdzenia, czy odpowiada on planowi i zapobieganiu uruchamiania produkcji, gdy nie występuje taka potrzeba.
sterowanie zapasami wg klasyfikacji ABC

ABC stock control

Sterowanie zapasami oparte na przeprowadzonej analizie ABC. Zob. analiza ABC.
system sterowania produkcją

manufacturing control system

Zintegrowany zbiór procedur, zbiorów danych i raportów służących do planowania i sterowania produkcją.
system sterowania przepływem dóbr

goods flow control system

Zbiór procedur, systemów informatycznych, środków technicznych i zasad organizacyjnych używany przez jednostki organizacyjne sterujące przepływem dóbr dla zapewnienia zgodnego z założonymi kryteriami przebiegu tego procesu.
sterowanie zapasami

stock control

Działalność obejmująca określanie norm zapasów, ewidencję i analizę zapasów.
sterowanie rurociągiem

pipeline control

Zbiór działań, w produkcji bez zapasów, zapewniających maksymalnie efektywny i skuteczny przepływ fizyczny surowców, podzespołów, zespołów i wyrobów finalnych pomiędzy punktem początkowym a końcowym rurociągu.
sterowanie przepływem dóbr

goods flow control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma przepływ dóbr, planowanie i rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych o przepływie oraz inicjowanie i/lub podejmowanie działań korekcyjnych dla uzyskania założonych efektów.
sterowanie konfiguracją

configuration control

Systematyczna ocena, koordynacja, zatwierdzanie i wypuszczanie nowych wzorów produktu oraz systematyczna ocena, koordynacja i zatwierdzanie proponowanych zmian we wzorach, których konfiguracje zostały formalnie zatwierdzone.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj