logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
hierarchiczna struktura wyrobu

intended bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy wyższego rzędu są lokowane bliżej lewego marginesu, a ich elementy składowe przesuwane są w stronę prawego marginesu rysunku. Kolejne stopnie złożoności numerowane są od lewa do prawa. Najwyższy stopień złożoności oznaczony jest przez 0. Pozycje unifikowane przedstawiane są osobno z każdym z elementów wyższego rzędu, do którego wchodzą.
wielopoziomowy opis struktury wyrobu

multi-level bill of material

Sposób opisu struktury wyrobu w MRP, w którym zawarte są wszystkie elementy składowe wyrobu uporządkowane według stopni dyspozycji (kolejności, w jakiej są montowane i wykonywane). Każdy element wyrobu jest dalej rozwijany według tej samej zasady.
widmowa struktura wyrobu

phantom bill of material

Taka forma opisu struktury wyrobu, w której występują ...

Więcej ...

uproszczony opis struktury wyrobu

summarized bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu w MRP, podobna w układzie graficznym do hierarchicznej struktury wyrobu z tą jednak różnicą, że poszczególne stopnie złożoności przedstawiane są bez podziału na fazy ich wykonania, a elementy unifikowane przedstawiane są jednorazowo w ilości stosowanej w kompletnym wyrobie. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.
rozszerzona struktura wyrobu

breeder bill of material

Forma opisu struktury wyrobu uwzględniająca produkty uboczne powstające przy jego wytwarzaniu w odniesieniu do jednostki wyrobu. Pozwala równocześnie zaplanować produkcję podstawową i uboczną oraz określić relacje kosztu produkcji podstawowej do kosztu produkcji ubocznej.
planistyczna struktura wyrobu

planning bill of material

Grupa sposobów opisu struktury wyrobu tworzonych w ...

Więcej ...

modułowa struktura wyrobu

modular bill of material

Rodzaj opisu struktury wyrobu stosowany w MRP, w którym struktura zbudowana jest z szeregu zamiennych modułów. Ta forma opisu wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach wykonujących ostateczne wersje swoich wyrobów w dostosowaniu do popytu (np. przemysł samochodowy).
konstrukcyjna struktura wyrobu

engineering bill of material

Struktura wyrobu opisana z konstrukcyjnego punktu widzenia. Poszczególne elementy wyrobu grupowane są wg kryteriów technicznych - osobno część mechaniczna, osobno elektryczna i inne.
jednopoziomowe rozwinięcie struktury wyrobu

single level bill of material

Forma opisu struktury wyrobu w MRP zawierająca tylko te części i zespoły, które wchodzą bezpośrednio do wyższego poziomu złożoności wyrobu.
struktura wyrobu w ujęciu procentowym

percentage bill of material

Forma opisu złożoności wyrobu będąca odmianą opisu struktury rodziny wyrobów, w której powtarzalność każdego elementu jest określona w procentach. Zob. struktura rodziny wyrobów.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj