logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
surowiec

raw material

Dobro materialne w stanie naturalnym przeznaczone do przetworzenia.
zapas materiałów

factory stock

Całkowity zapas surowców i elementów oraz zapas produkcji w toku znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa. Nie obejmuje zapasu wyrobów finalnych.
wyrób

product

Surowiec, półfabrykat, wyrób finalny oraz zespół lub część tego wyrobu, jeżeli występują one w obrocie towarowym.
materiał

material

Wszystkie surowce, części, podzespoły i zespoły wykorzystywane w procesie produkcji, w tym również materiały pomocnicze.
ładunek

cargo

1. Dobra materialne, (surowce, materiały, półwyroby, wyroby gotowe itp.) przemieszczane w łańcuchu dostaw.
2. Towary przewożone lub przeznaczone do przewozu samolotem, z wyjątkiem poczty czy innego mienia przewożonego zgodnie z międzynarodową konwencją pocztową, bagażu (włącznie z bagażem osobistym pasażera) i mienia przewoźnika - zgodnie z lotniczym listem przewozowym (airway bill).
jednostka handlowa

trade item

Jakikolwiek obiekt (produkt - od surowca do wyrobu konsumenckiego, usługa), co do którego istnieje potrzeba odczytywania predefiniowanych informacji i który jest oferowany, wyceniany, zamawiany i fakturowany w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.
dostawa dzielona

split delivery

Dostarczanie dużych partii surowców (np. z rabatem cenowym) dzielonych na mniejsze partie dostarczane w kilku uzgodnionych terminach. Stosowanie tej techniki pozwala efektywnie sterować wartością zapasów i wykorzystaniem powierzchni magazynowej.
wewnętrzne zaopatrywanie się

insourcing

Systematyczne, oparte na strategicznych przesłankach korzystanie z dostaw surowców, komponentów o znacznym stopniu złożoności lub usług w ramach przedsiębiorstwa.
sterowanie rurociągiem

pipeline control

Zbiór działań, w produkcji bez zapasów, zapewniających maksymalnie efektywny i skuteczny przepływ fizyczny surowców, podzespołów, zespołów i wyrobów finalnych pomiędzy punktem początkowym a końcowym rurociągu.
produkować

produce

1. Tworzyć lub powiększać użyteczność dóbr ekonomicznych za pomocą czynników produkcji (siły roboczej, ziemi, kapitału, przedsiębiorczości).
2. Świadczyć usługi.
3. Przekształcać surowce i komponenty w wyroby środkami technicznymi.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj